Quy mô ngoại thương mở rộng mạnh mẽ

Tính hết 8 tháng đầu năm, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 337 tỷ USD. Liệu hết năm quy mô kim ngạch có đạt 500 tỷ USD không?
Lan Anh - Thy Thảo