Nghi thức công bố Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm

Tối 30/11/2019, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người dân Thủ đô, đại diện các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng đã trở thành những thành viên đầu tiên tham gia xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm, cùng kết nối với nhau tạo một vòng tay lớn hơn, mạnh mẽ hơn vì cuộc sống của mỗi người, vì sức khỏe cộng đồng.
Thy Thảo