3 kịch bản cho thị trường dệt may 6 tháng cuối năm

Để đưa ra nhận định về những rủi ro, thị trường và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2022 đối với các doanh nghiệp trong hệ thống, ngày 18/02/2022, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức hội thảo trực tuyến dự báo thị trường 6 tháng cuối năm và các diễn biến kinh tế thế giới.

Mục tiêu của buổi hội thảo là giúp các đơn vị nhận diện bức tranh toàn cảnh trong 6 tháng cuối năm và đưa ra các dự báo về thị trường để sớm có giải pháp ứng phó, định vị năng lực cạnh tranh. Những thông tin được thể hiện một cách khoa học, hiện đại, thực chất là định hướng các buổi hội thảo của Tập đoàn nhằm giúp các đơn vị có cái nhìn toàn diện, rõ ràng trong từng giai đoạn SXKD và phát triển.

Tại hội thảo, Chủ tịch HĐQT Vinatex Lê Tiến Trường đưa ra 3 kịch bản đối với thị trường 6 tháng cuối năm đó là: Kịch bản xấu, kịch bản khả thi và kịch bản tốt. Trong đó để đạt được kết quả như kịch bản khả thi, các doanh nghiệp cần kiểm soát rủi ro đối với ngành Sợi đó là giá bông; đối với ngành May là lao động, tiền lương và việc chậm trễ trong logistic toàn cầu… Trong quý I năm 2022, kết quả SXKD của Vinatex đang diễn ra thuận lợi nhưng các đơn vị thuộc Tập đoàn vẫn cần phòng ngừa những rủi ro về tỷ giá, lãi suất, logistic,… 

kich ban 1

kich ban 2

kich ban 3

Đồng thời, ông Trường cũng đưa ra các giải pháp cần quan tâm trong thời gian tới, trong đó ngành Sợi đặc biệt lưu ý kế hoạch mua bông, hạn chế mua quá xa trong thời điểm này; linh hoạt xử lý hàng tồn kho. Đối với ngành May, tình hình logistic sẽ chưa có cải thiện trong thời gian tới nên các doanh nghiệp cần tiếp tục cân nhắc giữa hình thức FOB và CM…

Với công ty Mẹ, cần đẩy mạnh SXKD sản phẩm dệt kim và nhuộm. Toàn hệ thống cần quan tâm đẩy nhanh sản xuất xanh để phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp cũng cần ổn định tình hình lao động, giữ vững ổn định SXKD thông qua các hoạt động chăm lo đời sống việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động…

Các Ban chức năng của Tập đoàn quan tâm theo dõi, nghiên cứu các gói hỗ trợ chính sách: Hỗ trợ lãi suất 2%; hỗ trợ tiền nhà 3 tháng, tiền cho người lao động quay trở lại thị trường lao động… để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn.

Cũng tại hội thảo, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Vinatex cho biết, trong thời gian tới, Cơ quan điều hành Vinatex sẽ phối hợp với Công đoàn ngành có giải pháp ổn định tư tưởng, việc làm, thu nhập giúp người lao động yên tâm làm việc.

Về diễn biến của thị trường sẽ không có một kịch bản nào chung vì mỗi đơn vị đều có khách hàng, thị trường riêng, tuy nhiên Tập đoàn luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện để các đơn vị cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn. Quan trọng là các doanh nghiệp chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến của thị trường để linh hoạt vận hành hoạt động SXKD đảm bảo thích ứng với điều kiện mới.

 

Sỹ Chiến