Amazon muốn cùng Chính phủ Việt Nam phát triển điện toán đám mây

Amazon mong muốn tham gia cùng Chính phủ Việt Nam xây dựng chính sách ưu tiên sử dụng điện toán đám mây.

Nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos năm 2024 tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Michael Punke, Phó Chủ tịch phụ trách Chính sách công toàn cầu của Amazon Web Services.

Amazon Web Services (AWS) là công ty công nghệ cung cấp các nền tảng điện toán đám mây. Hiện, Amazon Web Services đã mở văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo tập đoàn Amazon Web Services - điện toán đám mây
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Amazon Web Services

Tại buổi tiếp, ông Michael Punke cho biết, Amazon Web Services tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành ngân hàng, tài chính, viễn thông và sản xuất bằng dịch vụ điện toán đám mây để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Từ 2017 đến nay, Amazon Web Services đã hợp tác với các trường đại học đào tạo 50.000 cá nhân tại Việt Nam về kỹ năng điện toán đám mây.

Amazon Web Services mong muốn tham gia cùng Chính phủ Việt Nam xây dựng chính sách ưu tiên sử dụng điện toán đám mây; đề nghị Chính phủ Việt Nam có chính sách thông thoáng hơn, khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại kỹ thuật số và dịch vụ mới như trung tâm dữ liệu/điện toán đám mây và hỗ trợ các luồng dữ liệu xuyên biên giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Tập đoàn Amazon và các công ty con trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, điện toán đám mây, dịch vụ truyền hình trực tuyến trên toàn cầu và tại Việt Nam; hoan nghênh đề xuất của Amazon về hợp tác với Việt Nam, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Amazon tiếp tục hỗ trợ nguồn lực giúp Việt Nam chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, xây dựng các giải pháp bảo đảm an ninh mạng; xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn bán hàng cho các đối tác tiềm năng của Việt Nam trên nền tảng Amazon; tăng cường các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam; giúp Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, khắc phục hạn chế để đạt các mục tiêu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) để thúc đẩy các hoạt xuất khẩu xuyên biên giới, xây dựng thương hiệu Việt trên sàn điện tử của Amazon.

Ngọc Châm