An Giang kiến nghị nâng cấp mở rộng 3 tuyến tỉnh lộ thành quốc lộ

Để giảm thiểu ách tắc giao thông và thuận lợi cho vận chuyển nguyên vật liệu, các tuyến đường tỉnh lộ ĐT 942, ĐT 954, ĐT 953 qua địa bàn các tỉnh Đồng Tháp và An Giang sẽ được quy hoạch nâng cấp thành quốc lộ 80B.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải, vừa qua, Bộ giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo cử tri tỉnh An Giang, hiện nay, tại An Giang, quốc lộ 91 và Tỉnh lộ 941 thường xuyên trong tình trạng ách tắc giao thông.

Bên cạnh đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có vị trí cách xa bến cảng để bốc dỡ và vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm trong khi các tuyến đường trên thường xuyên ách tắc làm tăng thời gian vận chuyển, chi phí nhiên liệu từ khu công nghiệp đến cảng và ngược lại.

Cử tri kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm đầu tư mở rộng, nâng cấp bến cảng và các tuyến đường trên để giảm thiểu ách tắc giao thông, thuận lợi cho vận chuyển nguyên vật liệu. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị xem xét và sớm công nhận tỉnh lộ 952, tỉnh lộ 954 trở thành quốc lộ 80B, đồng thời đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 952 trở thành đường cấp III đồng bằng.

"Việc công nhận và đầu tư nâng cấp tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông, vận chuyển hàng hoá, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực, thúc đẩy kết nối khu vực." - Cử tri tỉnh An Giang chia sẻ.

Về quốc lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, quốc lộ 91 có điểm đầu kết nối với quốc lộ 1 tại TP Cần Thơ, điểm cuối tại Cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang, chiều dài khoảng 135 km, quy mô quy hoạch là đường cấp III, 2 - 6 làn xe.

Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh An Giang có chiều dài khoảng 93 km, đã được đầu tư cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp III - IV, 2 - 4 làn xe.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, nguồn lực được Quốc hội, Chính phủ phân bổ cho Bộ Giao thông Vận tải rất hạn hẹp và cần ưu tiên bố trí cho các dự án động lực, quan trọng quốc gia như dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành các dự án đang bị dừng dãn tiến độ, trả nợ vốn ứng trước,…

3 tuyến tỉnh lộ qua Đồng Tháp và An Giang sẽ nâng cấp thành quốc lộ
Quốc lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang hiện nay (Ảnh: Kinh tế Đô thị)

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND tỉnh An Giang căn cứ quy định nêu trên để huy động nguồn lực của địa phương đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh này, đảm bảo các tiêu chí nâng lên thành quốc lộ.

Sau khi hoàn thành công tác đầu tư xây dựng đảm bảo tiêu chí nâng lên thành quốc lộ, đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi về Bộ Giao thông Vận tải phối hợp hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để quyết định điều chuyển tài sản.

Sau khi tiếp nhận tài sản, Bộ Giao thông Vận tải sẽ công bố quốc lộ 80B theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và xem xét đầu tư nâng cấp mở rộng vào thời điểm thích hợp.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông Vận tải đã cân đối 1.671 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Tuyến nối quốc lộ 91 và Tuyến tránh TP. Long Xuyên đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang.

Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và phân cấp cho UBND tỉnh An Giang thực hiện dự án thành phần 1. Khi hoàn thành các dự án nêu trên sẽ giảm tải cho quốc lộ 91, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Do khó khăn trong cân đối nguồn lực nên chưa thể bố trí được nguồn vốn để thực hiện việc đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang.

Đối với tỉnh lộ 941, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất về sự cần thiết đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến đường, tuy nhiên tỉnh lộ 941 thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của UBND tỉnh An Giang nên Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Tỉnh chủ động cân đối ngân sách địa phương để đầu tư, trường hợp khó khăn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Đối với các bến cảng, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ việc đầu tư xây dựng mới, đầu tư nâng cấp mở rộng các bến cảng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực vận tải đường biển, đường thủy nội địa, giảm tải cho hệ thống đường bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng ngân sách nhà nước tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng công cộng (luồng công cộng, đê, kè, hệ thống báo hiệu), nguồn vốn doanh nghiệp đầu tư công trình bến cảng, thiết bị bốc dỡ.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đã cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 để đầu tư một số dự án hàng hải, đường thủy nội địa mang tính động lực, cấp bách tại một số khu vực.

Đối với đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng các bến cảng tại địa phương, đề nghị tỉnh chủ động kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.

Về xem xét công nhận tỉnh lộ 952, tỉnh lộ 954 trở thành quốc lộ 80B và đầu tư nâng cấp mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, các tuyến đường tỉnh lộ ĐT 942, ĐT 954, ĐT 953 qua địa bàn các tỉnh Đồng Tháp và An Giang được quy hoạch nâng thành QL 80B với điểm đầu tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối tại cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang, tổng chiều dài khoảng 120 km; quy mô cấp III, 2 - 4 làn xe.

Đồng thời, tại Quyết định ngày 1/9/2021 quy định: Các tuyến đường địa phương được quy hoạch thành quốc lộ trong quyết định này chỉ nâng lên quốc lộ sau khi được đầu tư bảo đảm quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch và không thấp hơn quy mô đường cấp IV, hai làn xe.

Huyền My