Lâm Đồng sẽ đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch số 8490/UBND-KH về việc triển khai đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương cho phép Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể là xây dựng vỉa hè, cây xanh trong Khu công nghiệp Phú Hội; xây dựng vỉa hè, cây xanh trong Khu công nghiệp Lộc Sơn (giai đoạn 1 và giai đoạn 2); nâng cấp, mở rộng Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Lộc Sơn.

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội có trách nhiệm rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu đầu tư của từng hạng mục để đề xuất quy mô đầu tư, lộ trình thực hiện cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Đối với hạng mục xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung và hạng mục sửa chữa cải tạo đường nội bộ tuyến Bắc - Nam, nhánh N2, N4 và xây dựng hệ thống thoát nước mặt phần còn lại của Khu A Khu công nghiệp Phú Hội, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân hết vốn đã được bố trí trong năm 2023.

Đối với hạng mục hàng rào của 2 Khu công nghiệp trên, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ xem xét việc đầu tư sau khi hoàn thành công tác rà soát quy hoạch và giải phóng mặt bằng tại các Khu công nghiệp.

Đối với hạng mục xây dựng nhà điều hành tại các Khu công nghiệp, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đầu tư trong giai đoạn 2025 - 2030 sau khi hoàn thành việc rà soát quy hoạch và xác định quỹ đất để xây dựng công trình.

Đối với hạng mục trồng cây xanh tập trung tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội chủ động kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện; đồng thời chủ động đề xuất thực hiện lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch trồng cây xanh của tỉnh, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể.

Về định hướng phát triển các khu công nghiệp, tỉnh Lâm Đồng dự kiến thành lập 3 Khu công nghiệp mới
Về định hướng phát triển các khu công nghiệp, tỉnh Lâm Đồng dự kiến thành lập 3 Khu công nghiệp mới

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, về thực trạng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2022, tại Lâm Đồng, Khu công nghiệp đã được hình thành và có trong hệ thống Khu công nghiệp quốc gia gồm: Khu công nghiệp Lộc Sơn; Khu công nghiệp Phú Hội; Khu công nghiệp Phú Bình. Tổng diện tích cả 3 Khu công nghiệp trên là: 538ha.

Hiện nay, Ban Quản lý xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cắm mốc giới theo đồ án quy hoạch ngoài thực địa, đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Kế hoạch cắm mốc giới Đồ án Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú Bình, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời tiếp tục mời gọi nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Về định hướng phát triển các khu công nghiệp, dự kiến thành lập 3 Khu công nghiệp mới, đề xuất đưa vào kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 để có cơ sở và phù hợp với quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Khu công nghiệp tại huyện Đạ Tẻh, diện tích 500ha; Khu công nghiệp Tân Rai tại Huyện Bảo Lâm, diện tích 500ha; Khu công nghiệp Lộc Châu - Đại Lào tại thành phố Bảo Lộc, diện tích 188ha.

Tổng diện tích cả 3 Khu công nghiệp này là: 1.188 ha. Như vậy, nhu cầu dự kiến sử dụng đất công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là: 1.726ha.

Tháng 7/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú Bình, theo kế hoạch, trong năm 2024 sẽ được thành lập và sau đó xây dựng hạ tầng. Hiện nay Ban Quản lý xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cắm mốc giới theo đồ án quy hoạch ngoài thực địa, đồng thời tiếp tục mời gọi nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Khánh Vy