Bắc Giang: 4 vị trí tại Khu công nghiệp Yên Lư sẽ thay đổi diện tích sau điều chỉnh

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Yên Lư, huyện Yên Dũng là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của địa phương về sử dụng đất, diện tích đất xây dựng các công trình.
khu công nghiệp yên lư

Bắc Giang vừa quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000.

Điều chỉnh ranh giới khu công nghiệp

Cụ thể, điều chỉnh ranh giới khu công nghiệp, điều chỉnh giảm ranh giới khu vực phía Tây Bắc giáp Trường trung học cơ sở Yên Lư khoảng 5.400m² để phục vụ mở rộng diện tích trường học; bố trí đất xây dựng trạm y tế, công an xã, bưu điện văn hóa xã trong tương lai theo yêu cầu của địa phương. Mở rộng ranh giới phía Tây Nam khu vực giữa thôn Thạch Xá khoảng 5.400m², đảm bảo giữ nguyên tổng diện tích khu công nghiệp đã được phê duyệt là 377ha.

khu cong nghiep Yen Lư
Phối cảnh KCN Yên Lư (Nguồn: Báo Bắc Giang)

4 vị trí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Vị trí 1, điều chỉnh giảm diện tích đất cây xanh (ký hiệu CX.8) khoảng 2,54ha thành khoảng 1,97ha; điều chỉnh tăng diện tích đất mặt nước (ký hiệu 3 NM.01) khoảng 2,77ha thành khoảng 2,8ha.

Vị trí 2, điều chỉnh tăng diện tích đất cây xanh (ký hiệu CX.11) khoảng 2,89ha thành khoảng 3,45ha; điều chỉnh giảm diện tích đất mặt nước (ký hiệu NM.02) từ 1,92ha thành khoảng 1,89ha.

Vị trí 3, điều chỉnh một phần diện tích đất công nghiệp (ký hiệu CN.15) khoảng 0,12ha thành đất cây xanh (ký hiệu CX.03); điều chỉnh một phần diện tích đất cây xanh (ký hiệu CX.03) khoảng 0,12ha thành đất hạ tầng kỹ thuật (HT.03) để dự trữ xây dựng Trạm điện 110kV Yên Lư.

Vị trí 4, điều chỉnh gộp lô đất công nghiệp (ký hiệu CN.03) diện tích 6,17ha và lô đất công nghiệp (ký hiệu CN.04) diện tích 9,97ha thành lô đất công nghiệp có diện tích 16,14ha để phù hợp với nhu cầu thực hiện dự án của nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh phương án đường dây cấp điện 110kV từ Bắc Ninh sang cấp điện cho Trạm biến áp 110/35(22)kV Yên Lư đi trên phần diện tích đất mặt nước phía Nam khu công nghiệp. Điều chỉnh chỉ tiêu cấp điện cho khu công nghiệp từ 350KW/ha thành 500KW/ha.

Bảng cơ cấu sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh:

cơ cấu đất

Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật

Điều chỉnh phương án đường dây cấp điện 110kV từ Bắc Ninh sang cấp điện cho Trạm biến áp 110/35(22)kV Yên Lư đi trên phần diện tích đất mặt nước phía Nam khu công nghiệp;

Điều chỉnh chỉ tiêu cấp điện cho khu công nghiệp từ 350KW/ha thành 500KW/ha.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 và Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh.

Lý do điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2 số 706/QĐ-UBND ngày 16/7/2021, điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 04/8/2022.

Tuy nhiên, trong quá trình giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư, đồ án cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch bởi các lý do sau: Ngày 25/8/2023, UBND xã Yên Lư đã có Công văn số 204/UBNDTNMT về việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch để quy hoạch diện tích đất bố trí các trình trạm y tế, trụ sở công an xã và bưu điện văn hóa xã. Trạm biến áp 110kV Yên Lư tại lô đất hạ tầng HT.03 được quy hoạch với 02 máy biến áp 2x63MVA, do nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Yên Lư nên cần thiết phải bố trí quỹ đất dự phòng để đủ diện tích lắp đặt cho 03 máy biến áp;

Điều chỉnh phương án đường dây cấp điện 110kV từ Bắc Ninh sang cấp điện cho Trạm biến áp 110kV Yên Lư đi trên phần diện tích đất mặt nước phía Nam khu công nghiệp theo phương án thoả thuận đấu nối đường dây cấp điện 110kV tỉnh Bắc Ninh theo Công văn số 1413/SCT-QLNL ngày 14/11/2023 của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh;

Điều chỉnh chỉ tiêu cấp điện cho khu công nghiệp, hiện nay do nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư vào khu công nghiệp lớn hơn nhiều so với chỉ tiêu cấp điện nhà máy 350KW/ha theo Quy hoạch được phê duyệt. Do đó, điều chỉnh chỉ tiêu cấp điện thành 500KW/ha để đảm bảo nhu cầu dùng điện thực tế;

Trong quá trình thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp, nhiều nhà đầu tư có nhu cầu thuê diện tích lớn, cụ thể tại lô đất công nghiệp CN.03, CN.04 nên cần thiết phải ghép lô nhằm thuận lợi cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Vì vậy, việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Yên Lư là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của địa phương về sử dụng đất, diện tích đất xây dựng các công trình phục vụ dân sinh và an ninh trật tự, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân; tạo cơ sở hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc triển khai xây dựng hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư vào KCN.

Khánh Vy