Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn

Phì Điền được quy hoạch là đô thị sinh thái, gắn với dịch vụ thương mại, du lịch, và nông nghiệp công nghệ cao; là trung tâm hành chính của huyện Lục Ngạn mới sau khi được điều chỉnh và sắp xếp địa giới hành chính.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 27/2/2024 về việc phê duyệt chương trình phát đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040.

Lục Ngạn Bắc Giang
Đô thị Phì Điền sẽ là trung tâm hành chính của huyện Lục Ngạn mới sau khi được điều chỉnh và sắp xếp địa giới hành chính. (Ảnh: bacgiang.gov.vn)

Mục tiêu phát triển cụ thể hóa Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc; quy hoạch chung đô thị Phì Điền và vùng phụ cận, huyện Lục Ngạn. Phát triển đô thị Phì Điền (là khu vực xã Phì Điền hiện hữu có diện tích 728,59ha) để làm cơ sở lập đề án phân loại đô thị loại V vào năm 2024 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025. 

Phát triển đô thị sinh thái gắn với dịch vụ thương mại, du lịch

Đô thị Phì Điền có tính chất là đô thị sinh thái, gắn với dịch vụ thương mại, du lịch, và nông nghiệp công nghệ cao; là trung tâm hành chính của huyện Lục Ngạn mới sau khi được điều chỉnh và sắp xếp địa giới hành chính. Quy mô dân số là 15.300 người đến năm 2040. Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn hàng năm, 5 năm phù hợp với quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Bắc Giang được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lập danh mục các dự án đầu tư phát triển đô thị, dự kiến sơ bộ nhu cầu kinh phí, nguồn vốn và giai đoạn thực hiện làm cơ sở để bố trí và huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng phát triển đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn.

Phạm vi lập chương trình phát triển đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn phù hợp với quy hoạch chung đô thị Phì Điền và vùng phụ cận được phê duyệt có tổng diện tích khoảng 1.845ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Phì Điền có diện tích tự nhiên 728,59ha (khu vực dự kiến thành lập thị trấn Phì Điền) và một phần diện tích của các xã Tân Quang, Tân Hoa, Giáp Sơn có diện tích tự nhiên 1.116,41ha, cụ thể: xã Phì Điền 728,59ha; xã Tân Hoa 366ha; xã Tân Quang 270ha; xã Giáp Sơn 480,41ha.

Tập trung đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng xã hội

Trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2025, sẽ tập trung vào việc đầu tư xây dựng khu Trung tâm Hành chính mới của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

Sau giai đoạn năm 2025, sẽ tiếp tục đầu tư để hoàn thiện các công trình thuộc dự án khu Trung tâm Hành chính huyện, cũng như xây dựng trung tâm hành chính mới cho thị trấn Phì Điền. Đồng thời, sẽ thực hiện việc đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng xã hội cấp đô thị, xây dựng các khu ở mới và các công trình thương mại dịch vụ. Ngoài ra, sẽ tiến hành cải tạo và nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 31, cùng với việc chỉnh trang các khu vực dân cư cũ.

UBND tỉnh Bắc Giang giao huyện Lục Ngạn trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình theo quy định của pháp luật. Huyện sẽ phối hợp với các sở, ban, và ngành liên quan để thực hiện các nội dung của chương trình. Dựa trên quy hoạch đã được duyệt, huyện sẽ chủ động xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, và tổ chức vận động nhân dân tham gia cùng với chính quyền trong quá trình thực hiện. Đồng thời, sẽ tăng cường quản lý đất đai và xây dựng, tạo điều kiện và hướng dẫn nhân dân xây dựng công trình để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Trước đó, ngày 15/01/2024, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền và vùng phụ cận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000).

Theo định hướng tổ chức không gian và phân vùng phát triển đô thị, cấu trúc đô thị mới Phì Điền phát triển theo 02 trục dọc Bắc - Nam và Đông - Tây. Không gian đô thị mới Phì Điền được quy hoạch dựa trên nguyên tắc tôn trọng tối đa địa hình tự nhiên, do vậy hệ thống giao thông được quy hoạch mềm mại bám theo địa hình. Các khu vực địa hình bằng phẳng phù hợp cho phát triển mạng lưới giao thông được quy hoạch dang ô bàn cờ, tạo thuận lợi để hình thành các cụm chức năng đô thị.

Hướng từ Tây sang Đông với 02 trục xương sông quan trọng là QL.31 và tuyến đường trục Đông - Tây nối QL.279, ĐT.290 và thị xã Chũ hình thành trong tương lai. Trục Bắc - Nam kết nối từ khu vực du lịch sinh thái hồ Làng Muối với vùng dân cư xã Tân Quang.

Các vùng chuyên canh trồng cây ăn quả có sản lượng cao như vải thiều, cam, bưởi, táo được đề xuất bảo tồn hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để gia tăng năng suất và phát huy vai trò thương hiệu nông sản Lục Ngạn.

Các địa điểm có vị trí thuận lợi, giao thoa bởi các trục giao thông chính được quy hoạch xác định các tổ hợp công trình quy mô lớn, có giá trị phục vụ cộng đồng như bệnh viện, trường học, các trung tâm thương mại, chợ, bãi đỗ xe tập trung.

Các vùng du lịch được quy hoạch tại các khu vực có lợi thế lớn về cảnh quan như xung quanh hồ làng Muối, vùng cảnh quan ven suối và vùng vườn cây ăn quả xã Tân Quang. Không gian đô thị Phì Điền và vùng phụ cận được chia thành 02 khu vực, phụ thuộc các chức năng riêng biệt từng khu vực gồm: Khu vực 1 thị trấn Phì Điền. Khu vực 2, các vùng phụ cận, bao gồm thôn Cầu Sài, xã Tân Hoa, thôn Muối, xã Giáp Sơn và thôn Áp, xã Tân Quang.

Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư bao gồm: Tuyến đại lô Đông Tây, chạy song song QL.31 kết nối QL.279 và ĐT.290; trục đại lộ 36m kết nối trung tâm hành chính mới với QL.31 và trục đại lộ Đông Tây vành đai đô thị, kết nối sang xã Tân Quang; tuyến đường lộ giới 36m kết nối vùng du lịch hồ làng Muối với trung tâm đô thị Phì Điền, QL.31 và vùng du lịch sinh thái miệt vườn xã Tân Quang; xây dựng tổ hợp trung tâm hành chính mới và các cơ quan ban ngành mới huyện Lục Ngạn quy mô 11 ha; xây dựng trung tâm thương mai, chợ đầu mối nông sản giáp QL.31 khu vực thôn Cầu Sài gần QL.279.

Thu Uyên