Bắc Kạn: Đề xuất 27 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn đã bình chọn ra 27/33 sản phẩm/bộ sản phẩm có số điểm cao nhất để đề xuất UBND tỉnh công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.

Theo đó, sau khi Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản thông báo Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024. Đến hết ngày 07/4/2024, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận 33 hồ sơ sản phẩm, bộ sản phẩm thuộc 03 nhóm sản phẩm của 26 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh  năm 2024.

Sáng ngày 12/4, Hội đồng bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức cuộc họp bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.

Hội đồng bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu công bố các sản phẩm/bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.
Hội đồng bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn công bố các sản phẩm/bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

Từ kết quả điểm chấm và đề xuất của Ban Giám khảo đối với từng sản phẩm/bộ sản phẩm, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn đã bình chọn ra 27/33 sản phẩm/bộ sản phẩm có số điểm cao nhất.

Trên cơ sở đó, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn xem xét công nhận 27 sản phẩm/bộ sản phẩm trên đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024. Đồng thời, trình UBND tỉnh Bắc Kạn đăng ký 06 sản phẩm/bộ sản phẩm có số điểm cao nhất để tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024. 

Trên cơ sở đó, sáng 12/4, Hội đồng bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức cuộc họp công bố các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.
Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn đã bình chọn ra 27/33 sản phẩm/bộ sản phẩm có số điểm cao nhất

 Lễ công bố và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 sẽ được phối hợp tổ chức trong Chương trình “Ngày hội nông sản OCOP và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2024”.

Hoàng Dương