Bắc Ninh tích cực chủ động đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm

Sự quyết liệt và trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên của Ban ATTP đã góp phần tạo nên một lá chắn vững chắc, bảo vệ người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khỏi những nguy cơ về vệ sinh ATTP.

Với mục tiêu đảm bảo chất lượng thực phẩm để người dân được thụ hưởng trọn vẹn những giá trị của sự phát triển, kể từ khi được thành lập tới nay, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (Ban Quản lý ATTP) tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nâng cao công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn, đặc biệt là năng lực kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP. Sự quyết liệt và trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý ATTP đã góp phần tạo nên một lá chắn vững chắc, bảo vệ người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khỏi những nguy cơ về vệ sinh ATTP.

 Nhiều hiệu quả đột phá về an toàn thực phẩm

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh qua các nhiệm kỳ luôn xác định xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, cả hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Ninh luôn xác định việc bảo đảm ATTP là nhiệm vụ quan trọng cần quan tâm, chỉ đạo. Bảo đảm ATTP không những là bảo đảm sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn mang ý nghĩa bảo vệ giống nòi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành tỉnh có chất lượng cuộc sống tốt trong cả nước.

an toàn thực phẩm
Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều chiến dịch kiểm tra đột xuất và định kỳ, từ đó phát hiện sớm những vi phạm và kịp thời xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tháng 1 năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP nhằm nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, trong hơn 06 năm hoạt động thí điểm, Ban  Quản lý ATTP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp UBND tỉnh tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành và đạt được những kết quả quan trọng.

“Điểm danh” những thành tích ấn tượng trong hoạt động chuyên môn của Ban Quản lý ATTP phải kể tới việc làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND nhằm kịp thời đưa ra các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ngoài ra, Ban Quản lý ATTP cũng tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2023, Ban đã tiến hành kiểm tra được: 5.530 lượt cơ sở.

Trong đó, số cơ sở đạt là 4.656 cơ sở (chiếm 84,2%), không đạt là 874 cơ sở (chiếm 15,8%). Xử phạt vi phạm hành chính 43 cơ sở với tổng số tiền phạt là 668.407.500đ. Số tiền phạt trung bình 15,5 triệu đồng/cơ sở. Nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, Ban đã triển khai nhiều chiến dịch kiểm tra đột xuất và định kỳ, từ đó phát hiện sớm những vi phạm và kịp thời xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các hành vi vi phạm, Ban Quản lý ATTP  còn nỗ lực xây dựng và nhân rộng một số Đề án, mô hình về an toàn thực phẩm hiệu quả như: Đề án: “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm không an toàn”, Đề án “Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Triển khai và nhân rộng mô hình “Kiểm soát ATTP tại bếp ăn tập thể trường học”; mô hình “Chợ ATTP có kiểm soát” và mô hình “Quản lý thức ăn đường phố an toàn”, mô hình“Quản lý đảm bảo ATTP tại các bữa cỗ gia đình” trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố....Những nỗ lực của Ban Quản lý ATTP không chỉ góp phần tạo dựng được niềm tin của người dân địa phương vào các cơ quan chức năng mà còn từng bước tạo ra một “lá chắn”an toàn cho sức khoẻ của người dân địa phương.

Tăng cường nhận thức cho người dân về ATTP

Nhận thức vấn đề ATTP là nội dung đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng, tác động trực tiếp tới từng người dân, vì thế trong thời gian qua, Ban Quản lý ATTP của tỉnh đã triển khai hàng loạt các chương trình truyền thông đa dạng, phong phú về cả nội dung lẫn hình thức với tổng 463 Hội nghị, 04 Hội thảo khoa học được tổ chức cho trên 86.000 đối tượng tham gia. So sánh với cùng kỳ, số lượng người được tập huấn, phổ biến kiến thức về ATTP đã tăng lên 1,91 lần.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý ATTP cũng đã nỗ lực nghiên cứu, thực hành các phương thức truyền thông mới, hiện đại như website, zalo, facebook... nhằm tiếp cận, tuyên truyền các nội dung về an toàn thực phẩm đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã có 34.097.830 lượt người quan tâm các thông tin về an toàn thực phẩm qua mạng xã hội.

Ngoài ra, để đa dạng hóa các tài liệu truyền thông, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã phát hành trên 1.300.000 tài liệu về an toàn thực phẩm như: tờ rơi, poster, sổ tay, bản tin, băng zôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền tin nhắn di động... giúp cho người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các thông tin và văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm kịp thời, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

 Những “chiến sĩ” thầm lặng trên mặt trận bảo vệ an toàn thực phẩm

Có được những kết quả nổi bật trong công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn thời gian qua là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành, địa phương.

Với một đơn vị “tuổi đời” còn non trẻ, nhân lực mỏng để hoàn thành khối lượng công việc “khổng lồ” toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành vượt các mục tiêu đề gia góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, an sinh xã hội và sự phát triển chung của tỉnh.

an toàn thực phẩm
Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh đồng hành cùng người dân địa phương, chung tay xây dựng một tương lai khỏe mạnh và an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Thành công của Ban Quản lý ATTP không chỉ được đo bằng con số hay báo cáo, mà còn bằng niềm tin và sự an tâm của mỗi người dân, bằng chất lượng cuộc sống ngày một nâng cao của người dân Bắc Ninh. Với tâm huyết của những con người thực sự quan tâm và đánh giá cao vai trò của sức khoẻ cộng đồng, Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân địa phương, chung tay xây dựng một tương lai khỏe mạnh và an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Cảnh Hưng