3 nhóm giải pháp thúc đẩy dự án ODA

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương thực hiện báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020 theo 3 nhóm giải pháp.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 4898/VPCP-QHQT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương thực hiện báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020 theo 3 nhóm giải pháp.

Cụ thể, nhóm giải pháp thúc đẩy việc triển khai thực hiện dự án để có khối lượng hoàn thành giải ngân, đặc biệt đối với các dự án kết thúc năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ dự án chịu trách nhiệm khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời xử lý dứt điểm vướng mắc của các dự án đầu tư lớn, tập trung đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư có tiềm năng giải ngân, dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, đấu thầu, triển khai ngay việc ký kết đối với các gói thầu đã có ý kiến “không phản đối của nhà tài trợ”.

Bên cạnh đó, các bộ ngành chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng để thực hiện dự án, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giải quyết các vướng mắc phát sinh. Đề nghị các nhà tài trợ rà soát, giảm các thủ tục phê duyệt không cần thiết, đẩy nhanh thời gian phê duyệt các vấn đề cần xin ý kiến “không phản đối”.

Đối với nhóm giải pháp về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh Hiệp định vay, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành và nhà tài trợ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gia hạn, điều chỉnh các Hiệp định vay đã ký.

Đối với nhóm giải pháp kiểm soát chi, giải ngân, xử lý đơn rút vốn của nhà tài trợ, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản dự án rà soát, đôn đốc chủ dự án và phối hợp với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước hoàn thiện hồ sơ thanh toán, gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc giải ngân đối với khối lượng đã được kiểm soát chi, không để dồn đến cuối năm.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với chủ dự án, nhà tài trợ khẩn trương hoàn tất thủ tục giải ngân hết số vốn kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước nhưng chưa hoàn tất giải ngân; chỉ đạo các đơn vị rút ngắn thời gian thực hiện kiểm soát chi (không quá 3 ngày), thời gian xử lý đơn rút vốn (trong vòng 1 ngày) khi đủ hồ sơ hợp lệ, tăng cường thực hiện kiểm soát chi, rút vốn và giải ngân qua hệ thống công nghệ thông tin. Đề nghị các nhà tài trợ phối hợp xử lý nhanh đơn rút vốn của Bộ Tài chính đã ký, thúc đẩy việc hoàn chứng từ chi tiêu từ các tài khoản đặc biệt.

Hào Nam