595 sản phẩm của Hà Nội được công nhận OCOP năm 2021

Năm 2021, qua đánh giá, phân hạng, 171 chủ thể với 595 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP. Trong đó có 367 sản phẩm đạt 4 sao, 228 sản phẩm đạt 3 sao.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội vừa công bố Quyết định công nhận sản phẩm OCOP Hà Nội đối với các chủ thể được công nhận năm 2021 cho các sản phẩm đặc trưng, có chất lượng tốt.

Theo đó, năm 2021, Thủ đô Hà Nội chứng nhận sản phẩm OCOP của 171 chủ thể với 595 sản phẩm, bao gồm 367 sản phẩm đạt 4 sao, 228 sản phẩm đạt 3 sao.

Năm 2021,Thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận được 1.649 sản phẩm OCOP, gồm 4 sản phẩm 5 sao của Công ty TNHH Gốm Sứ Quang Vinh; 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao (đã trình Bộ NN&PTNT xem xét đánh giá, phân hạng); 1.098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao.

Lũy kế từ năm 2019 đến hết năm 2021, thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận được 1.649 sản phẩm OCOP, gồm 4 sản phẩm 5 sao; 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao (đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đánh giá, phân hạng); 1.098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Hiện nay, Hà Nội đang là đơn vị dẫn đầu cả nước về số sản phẩm OCOP và số sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2025: Đến năm 2025, phấn đấu có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó: phấn đấu 3% sản phẩm tiềm năng 5 sao; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có sản phẩm OCOP; có ít nhất 70% chủ thể OCOP là tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp;

Có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng hoặc tham gia liên kết chuỗi giá trị ổn định, hiệu quả; 100% các sản phẩm OCOP được tham gia các sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP; Mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 01 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.

Hằng năm mỗi quận, huyện, thị xã phát triển ít nhất 02 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; Phấn đấu 100% các trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Có ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử;…).

Thanh Xuân