6 sản phẩm được công nhận 'Make by EVN'

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành – Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam vừa ký Quyết định số 02/QĐ-HĐTV (ngày 12/1/2022) về việc công nhận 6 sản phẩm “Make by EVN”.
evn
Phần mềm thu thập dữ liệu công tơ đo đếm (EVNHES) của EVNICT đạt giải thưởng Sao Khuê năm 2019

6 sản phẩm được công nhận gồm:

- Công tơ điện tử CPC EMEC (của Tổng công ty Điện lực miền Trung – EVNCPC);

- Phần mềm thu thập dữ liệu công tơ đo đếm (EVNHES) (của Công ty Viễn thông Điện lực và CNTT – EVNICT);

- Trạm sạc nhanh cho ô tô điện (của Tổng công ty Điện lực miền Trung – EVNCPC);

- Chương trình Quản lý mất điện trên sơ đồ đơn tuyến OMS (của Tổng công ty Điện lực TP.HCM – EVNHCMC);

- Thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp (SRFI) và Hệ thống cảnh báo sự cố lưới điện (FDS) (của Tổng công ty Điện lực miền Trung – EVNCPC);

- Số hóa công tác điều độ lưới điện (của Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội – EVNHANOI);

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam cũng đồng ý 3 sản phẩm "Make by EVN" sẽ đăng ký sản phẩm "Make in Việt Nam" do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động gồm: Công tơ điện tử CPC EMEC; Phần mềm thu thập dữ liệu công tơ đo đếm (EVNHES); Trạm sạc nhanh cho ô tô điện.

Trước đó, ngày 5/10/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 1348/QĐ-EVN thành lập các Hội đồng xét duyệt sản phẩm "Make by EVN".

Theo đó, có 16 đơn vị gửi 28 bộ hồ sơ đăng ký xét duyệt sản phẩm "Make by EVN", trong đó lĩnh điều khiển công nghiệp có 11 sản phẩm, lĩnh vực VT&CNTT có 17 sản phẩm đăng ký.

 

Đình Liên