Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Sáng 15/10, ngày làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII đã công bố bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Trước đó, sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp được quan tâm thường xuyên. Trong đó tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đội thiếu niên, nhi đồng đại diện cho gần 200.000 thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh đến chúc mừng Đại hội.
Đội thiếu niên, nhi đồng đại diện cho gần 200.000 thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh đến chúc mừng Đại hội.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của Đảng được Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có “vùng cấm”. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo triển khai quyết liệt, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã giảm được bốn đầu mối trực thuộc tỉnh, 227 đầu mối cấp phòng, giảm 150 lãnh đạo; tinh giản 2.822 biên chế và 11.415 người hoạt động không chuyên trách; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đáp ứng nhiệm vụ mới; xóa bỏ cơ chế đặc thù của 16/19 tổ chức hội; thực hiện khoán xe công và giao tự chủ tài chính cho một số đơn vị sự nghiệp công lập.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tăng cao hơn giai đoạn trước và cao hơn so bình quân chung của cả nước, giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,1%/năm; quy mô nền kinh tế không ngừng tăng, năm 2020 ước đạt trên 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so năm 2015; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 105 triệu đồng/người, năng suất lao động tăng bình quân hơn 8,38%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước (5,8%/năm); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng...

Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch chủ trì thảo luận
Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch chủ trì thảo luận

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được hình thành, nâng cao giá trị thu nhập, bước đầu thực hiện dồn thửa đổi ruộng. Thu ngân sách nhà nước đạt cao, tăng bình quân 5,6%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được tăng cường, nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chú trọng, phong trào xây dựng cống rãnh thoát nước trong khu dân cư diễn ra mạnh mẽ, sôi nổi, đem lại nhiều kết quả, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Thành Ủy Hà Nội nêu rõ, năm năm qua, kinh tế của tỉnh có mức phát triển và duy trì mức tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, là một trong năm tỉnh có số thu ngân sách lớn nhất cả nước, đặc biệt thu nội địa luôn đứng ở tốp đầu cả nước và thứ hạng cao của miền bắc; là tỉnh có tỷ lệ điều tiết ngân sách lớn về Trung ương trong số các tỉnh miền bắc. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc. Nhiều công trình, dự án kinh tế, xã hội quy mô lớn, hiện đại được hoàn thành. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, ngày một khang trang, văn minh, hiện đại…

Cùng với những kết quả đạt được, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, kinh tế của tỉnh phát triển nhưng chưa có sự đột phá, đang có dấu hiệu chậm lại; môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu…

Đại hội đã biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2020-2025 là 50 đồng chí từ danh sách đề cử gồm 57 đồng chí
Đại hội đã biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2020-2025 là 50 đồng chí từ danh sách đề cử gồm 57 đồng chí

Do vậy, trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh cần khai thác mọi nguồn lực để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm mang tính liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tẩng giao thông.

Chú trọng bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, xây dựng con người Vĩnh Phúc hướng đến chân - thiện - mỹ, giàu lòng yêu nước, giàu khát vọng vươn lên. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đồng bộ, hiện đại, với các loại hình dịch vụ y tế chất lượng cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng, giảm nghèo bền vững, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là vấn đề thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, nhất là Vĩnh Phúc có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ Thủ đô. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, phân cấp, phân quyền phù hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong phiên làm việc sáng ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo kết quả công bố, chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 50 người.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, UB Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh uỷ. Kết quả, 14 người đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tín nhiệm cao.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI không tiếp tục tham gia BCH khóa XVII.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI không tiếp tục tham gia BCH khóa XVII.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 50/50, đạt tỷ lệ 100%.

 

Phó Bí thư tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2015 gồm: ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và ông Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Vĩnh Yên.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

11 thành viên trong Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Nguyễn Trung Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI được tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội

Cũng trong sáng 15/10, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 54 tuổi, quê Vĩnh Phúc, là thạc sĩ luật; từng là bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy rồi trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Tháng 5/2014, bà làm phó bí thư Tỉnh ủy kiêm trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2015 làm bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh. Bà hiện là ủy viên Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung Quân