Bà Phạm Thị Thanh Tâm tái cử Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam

Tối 12/10/2023 Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức phiên họp thứ nhất, kiện toàn tổ chức bầu ra các nhân sự chủ chốt cho nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, tập trung, tối ngày 12/10, Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Dệt May khóa VI gồm 37 đồng chí, chỉ định triệu tập viên phiên họp thứ nhất Ban chấp hành mới được bầu.

bà Phạm Thị Thanh Tâm tiếp tục được bầu là Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam
Với tín nhiệm cao bà Phạm Thị Thanh Tâm tiếp tục được bầu là Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam khóa VI

Ngay sau đó Ban chấp hành Công đoàn Dệt May Việt Nam khóa VI họp phiên đầu tiên để kiện toàn nhân sự cho nhiệm kỳ mới, bầu Ủy ban kiểm tra gồm 9 đồng chí, bà Nguyễn Thị Thu Hằng tái cử Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra. Đồng thời bầu Ban thường vụ gồm 12 đồng chí. Với tín nhiệm cao bà Phạm Thị Thanh Tâm tiếp tục được bầu là Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam, ông Nguyễn Thái Dương và bà Nguyễn Thị Thủy tái cử Phó Chủ tịch.

Trước đó Đại hội đại biểu Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc chiều 12/10, với sự tham gia của 317 đại biểu đại diện cho trên 110 nghìn đoàn viên, người lao động trong hệ thống.

Ban chấp hành Công đoàn Dệt May Việt Nam khóa mới bầu nhân sự cho nhiệm kỳ mới
Ngay sau khi  được bầu Ban chấp hành Công đoàn Dệt May Việt Nam khóa VI  đã họp phiên đầu tiên để lựa chọn nhân sự , kiện toàn tổ chức cho nhiệm kỳ mới.

Nhìn lại những dấu ấn, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Dệt May Việt Nam tại Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam khóa V; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn Dệt May Việt Nam khóa V; đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Điều lệ Công đoàn (Sửa đổi); bầu Ban chấp hành Công đoàn Dệt May Việt Nam khóa VI, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII...

Nhiệm kỳ mới, Công đoàn Dệt May Việt Nam đề ra mục tiêu: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua; xây dựng, bồi đắp văn hóa dệt may; nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực thích ứng; đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.Theo đó, Công đoàn Dệt May Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động phấn đấu thực hiện thành công: 7 chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của công đoàn, 5 chỉ tiêu phối hợp với chuyên môn, Tập trung vào 3 Khâu đột phá, Xây dựng và triển khai đồng bộ 5 chương trình trọng tâm và 9 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu.

Phan Vi