Bắc Giang: Phê duyệt Quy hoạch Khu đô thị dịch vụ Ngọc Thiện rộng 33,5 ha

Khu đô thị dịch vụ Ngọc Thiện sẽ có kiến trúc cảnh quan đẹp, được xây dựng hiện đại và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, ung ứng dịch vụ, tiện ích công cộng và xã hội cho khu công nghiệp và dân cư lân cận.
bắc giang
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị dịch vụ Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỷ lệ 1/500.

Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch

Theo đó, khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ranh giới được giới hạn:

- Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng;

- Phía Nam giáp ruộng canh tác thôn Đồi Mạ và nghĩa trang hiện trạng;

- Phía Đông giáp đường Kênh Chính và ruộng cạnh tác thôn Đồi Mạ (quy hoạch là Khu dân cư mới Đồi Mạ);

- Phía Tây giáp ruộng canh tác thôn Đồi Giềng và thôn Đồi Mạ.

Tính chất

Quy mô lập quy hoạch khoảng 33,5 ha, dân số dự kiến khoảng 6.000 người. Khu đô thị dịch vụ Ngọc Thiện có tính chất là khu đô thị dịch vụ có kiến trúc cảnh quan đẹp, được xây dựng hiện đại và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cung ứng dịch vụ, tiện ích công cộng và xã hội cho khu công nghiệp và dân cư lân cận.

Nguyên tắc lập quy hoạch

Đồ án quy hoạch chi tiết phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hiện trạng khu vực nghiên cứu. Tuân thủ những quy định về bảo vệ hành lang an toàn của các công trình hạ tầng kỹ thuật đi qua khu vực. Phân tích, đánh giá nhu cầu dân cư, mô hình ở phù hợp cho khu vực. Khai thác triệt để điều kiện địa hình tự nhiên để tạo ra không gian hợp lý trong khu vực.

Định hướng sử dụng đất và tổ chức không gian:

- Xác định tính chất, mục tiêu, động lực phát triển của khu vực;

- Dự báo quy mô dân số, lao động; nhu cầu quỹ đất xây dựng; lựa chọn các chỉ tiêu đất đai, kinh tế - kỹ thuật (cấp nước, cấp điện, thoát nước…) phù hợp với tính chất, loại đô thị và yêu cầu phát triển;

- Xác định quy mô các khu chức năng: Dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí, hồ đầm, khu vực nghĩa trang, khu cần bảo tồn,...;

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình đối với từng ô đất; khoảng lùi công trình đối với các trục đường; vị trí;

- Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn.

Các hạng mục cần đầu tư xây dựng

Các hạng mục cần đầu tư xây dựng bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, ga rác, trạm xử lý nước thải...; công trình như nhà ở, vườn hoa, khu vui chơi,...

Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan cơ phê duyệt: UBND tỉnh Bắc Giang;

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng;

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Tân Yên.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian hoàn thành đồ án không quá 06 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Kinh phí, nguồn vốn thực hiện:

- Kinh phí: Tổng chi phí lập quy hoạch khoảng 759.878.000 đồng

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

Khánh Vy