Bắc Giang: Tạo bước đột phá trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (BHXH) đã tham mưu UBND tỉnh triển khai "Tháng cao điểm" về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.
anh
Hội nghị triển khai Tháng cao điểm vận động tham gia BHXH tự nguyện 

Năm 2022, chỉ tiêu giao phát triển BHXH tự nguyện đối với tỉnh Bắc Giang là 40.107 người, tăng 135% so với năm 2021. Tính đến hết 30/4/2022, toàn tỉnh có 29.657 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 73,94% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm 726 người so với tháng 12/2021.

Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thì số người tham gia BHXH tự nguyện còn phải phát triển là 10.450 người. Nguyên nhân, do mức đóng BHXH tự nguyện năm 2022 tăng từ 138.600đồng/tháng lên 264.000đồng/tháng; tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; các hình thức tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện gặp rất nhiều khó khăn…

Đứng trước những khó khăn trên, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Huyền đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện”; giao chỉ tiêu cho UBND các huyện và yêu cầu UBND cấp huyện giao đến từng xã, phường thị trấn trong “Tháng cao điểm”; cập nhật số liệu hằng ngày, giao ban kiểm điểm hằng tuần về kết quả vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn; báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (15h thứ năm hằng tuần)'

Đồng thời tham mưu tổ chức Lễ phát động và phân công các thành viên BCĐ phụ trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện “Tháng cao điểm” tại các huyện, thành phố. Các thành viên BCĐ căn cứ nhiệm vụ được phân công đã kịp thời bám sát nắm tình hình, thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thành phố để chỉ đạo công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; hướng dẫn BCĐ cấp huyện tổ chức theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra.

a
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Cùng với đó, trong “tháng cao điểm” BHXH tỉnh chỉ đạo toàn ngành triển khai linh hoạt hình thức tuyên truyền, vận động. Để tăng diện bao phủ BHXH toàn dân, các đại lý, cộng tác viên nêu rõ các mức hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh và địa phương, hướng dẫn người tham gia đóng linh hoạt, phù hợp với tiềm lực tài chính của bản thân.

BHXH các huyện, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ mức đóng để khuyến khích người dân tham gia. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của tỉnh, huyện đấy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các đợt ra quân truyền thông, phát tờ rơi đến tất cả các xã, phường để tuyên truyền, tư vấn đến nhân dân và người lao động hiểu quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện để tự giác tham gia.

a
Cán bộ BHXH tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quyết liệt của BHXH tỉnh sau gần một tháng triển khai, thực hiện “Tháng cao điểm”, nhận thức của người dân về BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh.

Tính đến ngày 27/5/2022 đã có 3.611 người tham gia mới, vượt chỉ tiêu được giao trước gần 01 tuần, đạt 124,5 Kế hoạch tháng cao điểm, lũy kế số người tham gia là 33.266 người, đạt 83% kế hoạch năm 2022; các huyện, thành phố hoàn thành và vượt chỉ tiêu Kế hoạch, một số huyện đạt kết quả cao như: Việt Yên vận động được 601 người, đạt 158,16%, Lục Ngạn đạt vận động được 488 người, đạt 145,6%, Yên Dũng đạt vận động được 363 người, đạt 136,98%…;

Kết quả trên là sự nỗ lực quyết tâm của tập thể công chức, viên chức BHXH tỉnh Bắc Giang trong việc chủ động tham mưu, tổ chức triển khai “Tháng cao điểm” vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện nhằm hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân, đồng thời cũng là động lực lớn để BHXH tỉnh Bắc Giang sớm hoàn thành Kế hoạch năm 2022 do BHXH Việt Nam giao, là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Có thể nói, từ bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện, BHXH tỉnh đã tham mưu đúng, trúng, tạo điều kiện thuận lợi cho BCĐ các cấp tổ chức, triển khai thực hiện “Tháng cao điểm” vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện được thuận lợi.

Trong “Tháng cao điểm” năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Các địa phương đã quyết liệt chỉ đạo và đồng loạt triển khai,tổ chức thực hiện.

Công tác tuyên truyền về BHXH tự nguyện trong “Tháng cao điểm” đến từng người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, từ thực tiễn, BHXH tỉnh đã rút ra được bài học kinh nghiệm đồng thời đưa ra được mục tiêu, giải pháp cụ thể trong phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện những tháng cuối năm 2022, như sau:

Thứ nhất, tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện; sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản của UBND tỉnh; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Thứ haisự quyết tâm của Lãnh đạo BHXH tỉnh trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện.

Thứ bathường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình tham gia, phân tích số liệu của từng nhóm đối tượng, từ đó xác định được đối tượng tiềm năng cần phải tuyên truyền vận động nhằm duy trì bền vững quá trình tham gia.

Thứ tưphát huy tối đa các kênh đại lý (Bưu điện, Hội phụ nữ, xã…) trong việc tuyên truyền, kiên trì, bền bỉ vận động theo hình thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, “mưa dầm thấm lâu”… đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân đối với chính sách BHXH tự nguyện.

Thứ nămđẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính; đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Thứ sáutiếp tục phát động phong trào cán bộ, CCVC vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2022./.

Anh Thư