Bắc Giang: Tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước

Thông tin từ Tổng Cục Thống kê cho thấy, năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Bắc Giang ước đạt 13,45%, và đang dẫn đầu trong cả nước về tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Bắc Giang ước đạt 13.45% dẫn đầu cả nước. Trong đó, ngành công nghiệp – xây dựng tăng 17%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,1%; dịch vụ tăng 6,2%; thuế sản phẩm tăng 6%. Quy mô GRDP được mở rộng; giá trị cả năm (giá hiện hành) ước đạt 181,8 nghìn tỷ đồng ( tương đương khoảng 7,6 tỷ USD), vượt 0,2 so với kế hoạch năm.

Bắc Giang: Tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước
Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang. Ảnhh; Internet

 

GRDP bình quân đầu người đạt 3.950 USD, vượt 3% so với kế hoạch năm. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) cả năm ước đạt 539 nghìn tỷ đồng, vượt 6,2% so với kế hoạch năm.

Về sản xuất nông nghiệp, các loại cây trồng chủ lực tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất với quy mô lớn, có sự hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị. Việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP... được quan tâm và nhân rộng. Chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng quy mô chăn nuôi tập trung theo chuỗi khép kín.

Các lĩnh vực giao thông vận tải, thông tin, bưu chính viễn thông, thương mại, tài chính, ngân hàng, lao động việc làm, trật tự an toàn xã hội, chỉ số giá tăng đều, duy trì ổn định. 

Tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả phát triển kinh tế trên còn do phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng và đồng thuận của người dân, doanh nghiệp. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang có nhiều đổi mới, sâu sát, quyết liệt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, là chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục ký được đơn hàng sản xuất, chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi hướng tới quy mô lớn, có sự hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật…

Diệu Hân (T/h)