Bác Hồ với ngành Công Thương

Trên chặng đường hơn 70 năm hình thành và phát triển, ngành Công Thương luôn được Hồ Chủ tịch dành sự quan tâm đặc biệt.

Nhiều nhà máy, xí nghiệp, công trường, cơ sở thương mại đã vinh dự được đón Bác về thăm, được Bác dạy bảo ân cần. Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), Tạp chí Công Thương xin giới thiệu một số hình ảnh “Bác Hồ với ngành Công Thương ".

Bac Ho
Bác Hồ thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của công nhân Nhà máy Ô tô 1-5, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành Công nghiệp Hà Nội, ngày 19/12/1963. (Ảnh: Tư liệu)
Bac Ho 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xưởng công binh tại Chiến khu Việt Bắc, tháng 02/1951. (Ảnh: Tư liệu)
Bác Hồ 3
Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy Supe Lâm Thao tại khu tập thể công nhân, ngày 9/8/1962. (Ảnh: Tư liệu)
Bac Ho 5
Bác Hồ gặp mặt Đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành Than và tỉnh Quảng Ninh tại Phủ Chủ tịch ngày 15/11/1968.

Bac Ho 6

 

Bác Hồ 7
Bác Hồ đến thăm Mỏ Đèo Nai, năm 1959. (Ảnh: Tư liệu)
Bác Hồ 8
Bác Hồ về thăm Nhà máy sứ Hải Dương ngày 26/7/1962 (Ảnh: Tư liệu)
Bác Hồ 9
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy diêm Thống Nhất (1956). (Ảnh: Tư liệu)
Bác Hồ 10
Bác Hồ thăm Lò cao, Khu Gang Thép Thái Nguyên ngày 1/1/1964
Bác Hồ 11
Bác Hồ thăm Xưởng May 10 năm 1959 (Ảnh: Tư liệu)