Bắc Ninh: Gần 6 tỷ đồng hỗ trợ công tác khuyến công

Những năm qua giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không ngừng phát triển cả về quy mô, số lượng và tốc độ tăng trưởng. Ngành công nghiệp đã thực sự trở thành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh.

Có được kết quả đó, ngoài sự đóng góp của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn có sự phát triển của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trong tỉnh. Có thể nói, đây là nhân tố tích cực trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phân công lại lao động xã hội, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện.

Thực hiện Nghị định Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương, Sở Công Thương Bắc Ninh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch khuyến công và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm về công tác khuyến công.

Một số sản phẩm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của Bắc Ninh

Sở Công Thương Bắc Ninh luôn chỉ đạo Trung tâm phối hợp với các địa phương và các đơn vị thụ hưởng triển khai thực hiện nhiều đề án khuyến công quốc gia, địa phương theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ theo quy định.

Năm 2018, Bộ Công Thương giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia với tổng kinh phí thực hiện là 2,35 tỷ đồng, Trung tâm đã phối hợp thực hiện 03 đề án như: Chương trình hỗ trợ 800 triệu đồng cho ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho 4 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm giúp các đơn vị nâng cao năng suất và chất lương sản phẩm, hạ giá thành.

Chương trình hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật từ sự phối hợp với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngũ Long để sản xuất bao bì nhựa chất lượng cao. Chương trình hỗ trợ 1,05 tỷ đồng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, huyện Yên Phong phát triển sản xuất giai đoạn 2018-2020.

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu năm 2018

Năm 2018, Trung tâm đã được được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyện với tổng kinh phí thực hiện là 3,55 tỷ đồng, Sở Công Thương giao kinh phí 535 triệu đồng để thực hiện tác khuyến công địa phương.

Các chương trình do Trung tâm thực hiện và phối hợp đã đem lại hiệu quả cả về vật chất và tinh thần, là người bạn đồng hành với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để nâng cao sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm. Có thể nói, việc nhận thức của các nhà sản xuất, xã hội về công tác khuyến công, tiết kiệm năng lượng… đã được nâng lên đáng kể.

Điều này vừa góp phần thúc đẩy sản xuất, đem lại của cải cho xã hội mà năm 2018 trung tâm còn thu về 750 triệu đồng từ các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp cho 30 dự án các lĩnh vực: Khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế, lập dự toán công trình, thẩm tra, giám sát thi công các công trình điện, công trình công nghiệp trên địa bàn.

Trong năm 2019, Trung tâm đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch ngay từ đầu năm để làm cơ sở trình cấp trên phê duyệt, nguồn kinh phí gần 6 tỷ đồng sẽ là tiền đề để triển khai thực hiện các chương trình mục công tác khuyến công. Trung tâm sẽ tăng cường bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư, sản xuất công nghiệp để từ đó có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời có doanh nghiệp và hộ sản xuất ổn định, phát triển.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ đẩy mạnh khâu kiểm tra giám sát, đảm bảo hoàn thành đề án đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ chính sách pháp luật cũng như các quy định khác về quản lý hoạt động khuyến công.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng với các phương thức phong phú, đa dạng, thu hút sự chú ý, làm cho các cấp, các ngành và mọi người nắm được các chính sách của Nhà nước về công tác khuyến công để tích cực tham gia có hiệu quả.

Với nguồn kinh phí được giao năm 2018, Trung tâm đã triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực như:

- Đào tạo và truyền nghề cho lao động tại các địa phương.

- Hỗ trợ cho 15 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất.

- Tham gia 8 gian hàng hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc tại Nghệ Ạn, Ninh Bình.

- Phát hành bản tin và phối hợp với các cơ quan báo đài nhằm thông tin tuyên truyền phục vụ công tác khuyến công.

- Bình chọn được 15 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và tham gia cấp khu vực. 

- Tổ chức 05 hội nghị tập huấn về tiết kiệm năng lượng cho các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh…

Bài và ảnh: Từ Thức