Ban chỉ đạo 389 quốc gia: Kiên quyết xóa sổ các tụ điểm tập trung hàng lậu, hàng giả

Năm 2019, Ban chỉ đạo 389 quốc gia kiên quyết không để hình thành các tụ điểm tập trung hàng lậu, hàng giả; giải quyết kịp thời, dứt điểm các hiện tượng nổi cộm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả.

Mới đây, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành và địa phương. Xây dựng các kế hoạch chuyên đề trọng tâm theo lĩnh vực, mặt hàng và tuyến. Tăng cường đấu tranh với các đối tượng cầm đầu buôn lậu, hoạt động có tổ chức.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nắm tình hình cả bề rộng lẫn chiều sâu, trên cơ sở đó dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

ban chỉ đạo 389 quốc gia
Năm 2019, Ban chỉ đạo 389 quốc gia kiên quyết không để hình thành các tụ điểm tập trung hàng lậu, hàng giả và giải quyết kịp thời, dứt điểm các hiện tượng nổi cộm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả

Đồng thời, yêu cầu các Bộ, Ngành đổi mới công tác truyền thông cả bề rộng và chiều sâu để xã hội nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mạihàng giả, tuyên truyền cho nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đôn đốc thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Thành lập các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, hoặc giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 bộ, ngành chức năng tiến hành kiểm tra, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng tình hình tại các địa phương, địa bàn trọng điểm, các hiện tượng nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng chỉ đạo bộ, ngành, địa phương kiểm tra, thanh tra, đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giao chỉ tiêu cụ thể cho các lực lượng chức năng, tập trung công tác triệt xóa tuyến, địa bàn, tụ điểm, các đường dây, ổ nhóm,…

Cụ thể như: Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong khu vực kiểm soát hải quan tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng hóa trên thị trường nội địa; chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan triệt phá các tụ điểm tập kết, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình tình tuyến, địa bàn, đối tượng để lập hồ sơ đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu....

Các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung các biện pháp để nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực quản lý.

 

Thu Thủy