Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu về Nghị quyết 41-NQ/TW

Ban Kinh tế Trung ương vừa có buổi làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Sáng ngày 06/4/2023, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và khảo sát tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về Đề án “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Cùng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự có một số đồng chí lãnh đạo, đại diện một số bộ, ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án và lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quang cảnh buổi làm việc

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển ngành dầu khí tại các địa phương, Tỉnh được xem là cái nôi của ngành dầu khí. Kể từ khi đất nước thống nhất, đặc biệt sau khi thành lập Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt Xô (từ năm 1981 với Liên Xô cũ), ngành dầu khí đã cùng phát triển mạnh mẽ với phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Hầu hết các đơn vị dầu khí quan trọng cả trong và ngoài nước đều có hoạt động dầu khí tại Tỉnh, cùng với đó là hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ dầu khí, công nghiệp hỗ trợ và nguồn nhân lực chất lượng cao cũng tập trung tại Tỉnh. Trong suốt quá trình phát triển, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã hỗ trợ cho ngành dầu khí có được nhiều vị trí hạ tầng cảng, kho, bãi chế tạo…

Thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo và thể chế hóa Nghị quyết 41 và các nghị quyết liên quan đến kinh tế biển, năng lượng và công nghiệp đã được Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai kịp thời, đồng bộ, qua đó tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả; phục vụ hoạt động quản lý nhà nước; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân, là nguồn lực quan trọng để phát triển các ngành, lĩnh vực khác, cũng như bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 41 vẫn còn một số hạn chế: Trữ lượng dầu khí vùng gần bờ đã dần cạn kiệt; các dự án thu gom khí ngoài khơi dừng, giãn tiến độ theo kết quả thẩm lượng và tiến độ phát triển mỏ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của các công ty dầu khí; quy hoạch ngành dầu khí đã có phê duyệt danh mục các dự án, công trình dầu khí nhưng chưa gắn với địa điểm, hướng tuyến cụ thể, tổng nhu cầu sử dụng đất để làm cơ sở cho địa phương cập nhật vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai nên dễ phát sinh vướng mắc về thủ tục đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện đầu tư dự án, công trình dầu khí tại địa phương…

Do vậy, để phục vụ công tác sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 41, tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về một số nhóm vấn đề quan trọng.

ồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong trong việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 41.

Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như: Luôn chú trọng đến việc xây dựng và tổ chức triển thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dầu khí tại tỉnh gắn với các quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên và phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan gắn với các cơ chế, chính sách cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án dầu khí cũng như các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh trong ngành dầu khí.

Tỉnh cũng đã chú trọng về phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, về công tác bảo đảm an toàn - sức khỏe - môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, về công tác bảo vệ an ninh, an toàn trong phát triển dầu khí tại tỉnh…; đã và đang tạo các điều kiện thuận lợi cho phát triển nhanh, an toàn và bền vững cho ngành dầu khí và các doanh nghiệp dầu khí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng nhấn mạnh mục tiêu đã nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tiếp tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, đây là 4 trụ cột động lực tăng trưởng của tỉnh, trong đó chú trọng ngành dầu khí…,

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến các Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, làm rõ trong thời gian sớm nhất, theo chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành.

Đối với phát triển điện gió ngoài khơi liên quan đến sự tham gia, đầu tư của một số doanh nghiệp dầu khí trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế Trung ương sẽ rà soát quy định liên quan để đề xuất tháo gỡ cho ngành dầu khí trong quá trình xây dựng Đề án theo hướng phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển và phát huy tốt nhất tiềm năng lợi thế của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển điện gió ngoài khơi.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng khẳng định, trong quá trình xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW để trình Bộ Chính trị trong Quý II năm 2023, Ban Kinh tế Trung sẽ nghiên cứu kỹ các cơ sở khoa học và thực tiễn để làm cơ sở báo cáo Bộ Chính trị sớm về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng chí đề nghị Đoàn công tác tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến tại buổi làm việc để phục vụ xây dựng báo cáo Đề án trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu mong muốn sớm có buổi làm việc thêm với một số bộ, ngành, đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến phát triển ngành dầu khí phù hợp với tình hình mới để đề xuất với Ban Chỉ đạo, báo cáo Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã khảo sát tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

Đồng chí Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì buổi làm việc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì buổi làm việc tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao hoạt động của Petrovietnam đã có tác động trực tiếp, mạnh mẽ làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, cũng như sự tăng trưởng kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều địa phương khác. Cùng với đó, Petrovietnam tích cực góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng khẳng định, trong quá trình xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW để trình Bộ Chính trị trong Quý II năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương sẽ nghiên cứu kỹ các cơ sở khoa học và thực tiễn sớm báo cáo Bộ Chính trị về một số kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đặc biệt là tạo động lực về thể chế để Tập đoàn phát triển bền vững theo hướng là tập đoàn kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, năng lượng dầu khí.

Lãnh đạo Vietsovpetro tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Lãnh đạo Vietsovpetro tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng
Ban Kinh tế Trung ương

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm quan Giàn công nghệ trung tâm số 2
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm quan Giàn công nghệ trung tâm số 2
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm quan Giàn công nghệ trung tâm số 2
Đoàn công tác thăm quan Phòng điều khiển Trung tâm Giàn công nghệ trung tâm số 2
a
Cán bộ, công nhân viên Giàn Công nghệ trung tâm số 2 giới thiệu với Đoàn công tác mẫu dầu Bạch Hổ
Cán bộ, công nhân viên Giàn Công nghệ trung tâm số 2 giới thiệu với Đoàn công tác mẫu dầu Bạch Hổ.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao đổi tại Giàn công nghệ trung tâm số 2
Dương Hoàng