Bangladesh tăng cường xuất khẩu da thuộc, trong khi Colombia giảm gần 30%

Bangladesh đã tăng xuất khẩu da thuộc 71 lần trong 40 năm qua, trong khi Colombia đang giảm mạnh xuất khẩu mặt hàng này.

Tin từ Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam (LEFASO) cho biết, Bangladesh tiếp tục đạt đến vị thế dẫn đầu về xuất khẩu da thuộc, do tận dụng lợi thế cuộc chiến tranh thương mại diễn ra giữa Trung Quốc và Mỹ, và xuất khẩu sang Mỹ năm 2018 tăng 17,7%.

Với khối lượng xuất khẩu tăng 71 lần trong 40 năm qua, ngành da có thể đóng góp hơn 5 tỉ USD cho nền kinh tế nước này trong thập kỷ tới nếu có sự hỗ trợ phù hợp.

Khi các hoạt động kinh doanh toàn cầu thay đổi và phát triển, Bangladesh muốn đạt được tầm nhìn dài hạn, quốc gia này đang nỗ lực để trở nên cạnh tranh trên mọi mặt.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu da thuộc Colombia giảm gần 30%. Kim ngạch xuất khẩu da thuộc Colombia năm 2018 đạt 73,9 triệu USD, giảm 29,2% so với năm 2017.

Xuất khẩu da thuộc của Colombia sang Italia chiếm 19% trong tổng kim ngạch, tiếp theo là Trung Quốc chiếm 15% và Mexico chiếm 12%.

Năm 2018, kim ngạch suất khẩu hàng hóa da của Colombia đạt 57,1 triệu USD, tăng 15% so với năm 2017, song vẫn giảm đáng kể so với năm 2016. Gần 65% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa da của Colombia là sang thị trường Mỹ.

Lily Nguyễn