Bất chấp năm 2020 đầy biến động, PJICO vẫn thu về gần 220 tỷ đồng lợi nhuận

Mặc dù, năm 2020 đầy khó khăn, nhưng lại là năm PJICO có kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay với lợi nhuận trước thuế đạt 217 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch năm, tăng trưởng hơn 8% so với 2019.

Ngày 19/04, tại Hà Nội, Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 qua hình thức họp trực tuyến. Mặc dù, năm 2020 đầy khó khăn, nhưng lại là năm PJICO có kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay với lợi nhuận trước thuế đạt 217 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch năm, tăng trưởng hơn 8% so với 2019.

Đại hội cũng thông qua đề xuất chia cổ tức năm 2020 là 12% và tất cả các tờ trình, trong đó có kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

Nhiều nghiệp vụ tăng trưởng cao, tỷ lệ khách hàng hài lòng về dịch vụ đạt trên 90%

Năm 2020, nền kinh tế và thị trường bảo hiểm bị tác động lớn bởi đại dịch Covid-19 và tình hình cạnh tranh khốc liệt, tuy nhiên, trong bối cảnh đó, PJICO đã hoàn thành vượt mức, toàn diện kế hoạch kinh doanh. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 4.146 tỷ đồng, hoàn thành 119% kế hoạch năm, tăng trưởng 13% so với 2019. Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.498 tỷ đồng, tăng 14,6% so với 2019, hoàn thành 121% kế hoạch 2020.

Các nghiệp vụ chủ chốt như bảo hiểm xe cơ giới đạt mức tăng trưởng gần 13%, bảo hiểm sức khỏe duy trì tốc độ tăng trưởng cao 90% so với năm 2019. Đối với các nghiệp vụ quan trọng khác như bảo hiểm tài sản hỗn hợp, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề, tuy nhiên, PJICO đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp và vẫn hoàn thành kế hoạch kinh doanh, giữ được tốc độ tăng trưởng khá tốt.

Đối với hoạt động đầu tư, nhờ sớm triển khai danh mục đầu tư theo hướng đầu tư giá trị và linh hoạt theo xu hướng thị trường, nắm bắt cơ hội hiện thực hóa lợi nhuận các khoản đầu tư nên doanh thu hoạt động tài chính năm 2020 của hãng bảo hiểm này vẫn đạt 243 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch năm, tăng 5% so với năm 2019.

“Ngoài ra, nhờ tiếp tục triển khai quyết liệt công tác giám sát độc lập chất lượng dịch nên tỷ lệ khách hàng hài lòng về dịch vụ của PJICO theo khảo sát trung bình năm 2020 đạt trên 90%”, đại diện Lãnh đạo PJICO cho biết.

Thận trọng với kế hoạch năm 2021

Năm 2021, dự báo khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, tàu thủy, hàng hóa, tài sản kỹ thuật sẽ khó khăn hơn do khách hàng bị ảnh hưởng nặng nề sau 03 đợt dịch Covid-19 và giãn cách xã hội trước đó. Khó khăn về tài chính dẫn đến việc khách hàng tiết giảm chi phí bằng cách cắt giảm hoặc không mua bảo hiểm nên HĐQT PJICO thận trọng với kế hoạch kinh doanh năm 2021. Cụ thể, năm 2021, hãng bảo hiểm này đặt mục tiêu tổng doanh thu bảo hiểm gốc 3.565 tỷ đồng (không bao gồm tàu cá theo Nghị định 67); lợi nhuận trước thuế 202 tỷ đồng; dự kiến chi trả cổ tức 12%.

Cùng với việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra, cải thiện kết quả xếp hạng tín nhiệm Quốc tế của A.M.Best, khắc phục những điểm tồn tại, hạn chế của hệ thống, thay đổi hướng quản trị, báo cáo theo yêu cầu của A.M.Best…, hãng bảo hiểm này cũng có kế hoạch đầu tư mạnh về công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đáp ứng xu hướng kinh doanh của thị trường và yêu cầu quản trị.

Ngoài ra, để thúc đẩy công tác bán hàng qua hệ thống các kênh phân phối CHXD Petrolimex và đối tác ngân hàng trên toàn quốc, mới đây PJICO cũng đã triển khai phần mềm Portal bán bảo hiểm và ra mắt hai sản phẩm về sức khỏe chuyên biệt là bảo hiểm bệnh ung thư và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Năm 2021, hãng bảo hiểm này cũng sẽ tăng cường triển khai bán hàng theo kênh/chuỗi bổ trợ cho kênh bán lẻ truyền thống để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng doanh thu và tăng năng suất lao động…

Theo đại diện Lãnh đạo PJICO, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 được xây dựng trên cơ sở đánh giá các điều kiện về hoạt động kinh tế, xã hội diễn ra ổn định và phù hợp với năng lực PJICO. Trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến bất thường và kéo dài, tác động ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh, trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tiễn thị trường, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

 

Hà Anh