BIDV cho vay tiêu dùng 700 triệu đồng không cần tài sản đảm bảo

Sản phẩm cho vay ưu đãi vượt trội đối với khách hàng cao cấp của BIDV, đáp ứng nhu cầu vốn để tiêu dùng của khách hàng mà không cần có tài sản đảm bảo.
cho vay tiêu dùng

Vay tiêu dùng có đặc điểm nổi bật

- Hạn mức cho vay tiêu dùng cao: Lên đến 700 triệu đồng, trong đó hạn mức thấu chi lên đến 300 triệu đồng.

- Không cần tài sản bảo đảm.

- Lãi suất cho vay: Theo quy định của BIDV từng thời kỳ.

- Miễn phí trả nợ trước hạn.

- Thời gian vay linh hoạt: Tối đa đến 84 tháng đối với vay theo món và 12 tháng đối với thấu chi.

-Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện.

-Thời gian xử lý khoản vay nhanh chóng.

Ví dụ: Khoản vay 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) trong vòng 48 tháng với lãi suất 0,8%/tháng, khoản vay được tính theo phương thức dư nợ giảm dần, hàng tháng sẽ trả gốc và lãi suất như sau:

Số tiền gốc phải trả: 100.000.000đ/48 tháng = 2.083.333đ/tháng

Số lãi phải trả: 100.000.000 x 0,8% = 800.000đ/tháng

Tổng số tiền phải trả: 2.083.333 + 800000 = 2.883.333đ/tháng

Điều kiện vay vốn

Khách hàng cao cấp của BIDV.

Sinh sống hoặc làm việc thường xuyên: Tại tỉnh/thành phố Chi nhánh BIDV cho vay.

Có thu nhập thường xuyên, ổn định và đảm bảo khả năng trả nợ trong suốt thời gian vay.

Quy trình thực hiện

Bước 1:

Liên hệ với BIDV, đăng ký thông tin về nhu cầu tín dụng (thông qua Chi nhánh/Phòng giao dịch/Hotline/Website của BIDV). Hoàn thiện, cung cấp hồ sơ vay vốn theo quy định theo hướng dẫn của BIDV.

Bước 2:

Sau khi tiếp nhận được hồ sơ vay vốn, BIDV thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thực hiện thông báo kết quả tới quý khách hàng trong thời gian theo quy định.

Bước 3:

Ký kết các hồ sơ/hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Bước 4:

Giải ngân vốn vay.

Bước 5:

Phối hợp với BIDV thực hiện các công việc sau khi được giải ngân vốn vay (thanh toán đầy đủ nợ vay, sử dụng vốn vay đúng mục đích,...).

Thời gian xử lý: Tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ của khách hàng.

 (i) Thời gian xử lý tối đa 01 giao dịch được tính từ khi BIDV nhận đủ hồ sơ/giấy tờ hợp lệ từ khách hàng, không bao gồm thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản theo quy định pháp luật.

(ii) Thời gian trên áp dụng với các khoản vay thuộc thẩm quyền phê duyệt tín dụng của Chi nhánh BIDV.

(iii) Một số trường hợp đặc biệt khác (nếu có) thực hiện theo quy định của BIDV trong từng thời kỳ.

Hồ sơ yêu cầu

Đề nghị vay vốn (theo mẫu BIDV).

Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập (hợp đồng lao động, bảng lương,...).

Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Bên cạnh đó, BIDI còn có gói vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo với lãi suất cạnh tranh theo các gói tín dụng ưu đãi từng thời kỳ.

Gói này có thời hạn cho vay tối đa lên đến 10 năm (120 tháng) với vay món/12 tháng với vay thấu chi

Mức cho vay lên đến 100% giá trị định giá TSBĐ sau khi nhân hệ số theo quy định của Ngân hàng (tối đa 03 tỷ đồng/khách hàng, trong đó hạn mức thấu chi tối đa 01 tỷ đồng/khách hàng)

Phan Nhân