Lãi suất ngân hàng ngày 15/11/2023: Một ngân hàng dẫn đầu lãi suất tiết kiệm online các kỳ ngắn hạn

Trong khi nhiều ngân hàng triển khai các hình thức nhằm vào số tiền gửi, kỳ hạn gửi, kỳ hạn lĩnh lãi, sao cho hấp nhất với tệp khách hàng, một ngân hàng lại nhằm vào hình thức gửi tiền trực tuyến, kỳ hạn ngắn, và trở thành ngân hàng có lãi suất cao nhất.
lãi suất ngân hàng

Đa dạng lãi suất ngân hàng

Lãi suất ngân hàng ngày 15/11/2023 ghi nhận xu hướng chung là tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm, ngoại trừ một số ngân hàng chuyển hướng sang tăng lãi suất ở một số kỳ hạn. Nhưng số ngân hàng đó không nhiều, không đủ làm đảo chiều xu hướng giảm lãi suất ngân hàng hiện nay.

Đồng thời, một xu hướng khác là đa dạng hoá các hình thức lãi suất huy động. Ở đây không tính 4 ngân hàng áp dụng lãi suất ngân hàng đặc biệt, như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), đưa mức lãi suất ngân hàng tiền tiết kiệm 10,5% cho khách gửi từ 2.000 tỷ VND trở lên tại kỳ hạn 12 tháng và chỉ áp dụng cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ; Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) có mức lãi suất 8,2% kỳ hạn 12 tháng và 8,6% kỳ hạn 13 tháng cho khách hàng gửi từ 300 tỷ VND trở lên; Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) áp dụng lãi suất đặc biệt ở kỳ hạn 13 tháng dành cho khách hàng gửi từ 200 tỷ đồng trở lên là 6,5%/năm (lĩnh lãi cuối kỳ) và 6,25%/năm (lĩnh lãi hàng tháng); Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) hiện đang trả lãi suất huy động tại quầy lên đến 9%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng với số tiền gửi tối thiểu từ 500 tỷ đồng trở lên.

Không tính cách huy động tiền gửi đặc biệt kể trên, nhiều ngân hàng khác cũng đưa ra nhiều hình thức huy động tiền gửi với mức lãi suất ngân hàng phù hợp. Tiêu biểu là hình thức “luỹ tiến” với số tiền gửi và kỳ hạn lĩnh lãi.

Ví dụ PVcomBank triển khai hai hình thức lãi suất là lãi suất hàng tháng với mức lãi suất từ 3,92% đến 5,79%/năm và lãi suất hàng quý với mức lãi suất từ 5,51% đến 5,81%/năm. Tương tự, OCB có hình thức trả lãi suất ngân hàng đầu kỳ 5,12%, lãi suất ngân hàng hằng tháng 5,27%; hàng quý 5,29%; hàng 6 tháng 5,32%, cuối kỳ 5,4% cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.

Hoặc SeaBank có hình thức gửi tiền bậc thang. Số tiền gửi càng nhiều, mức lãi suất ngân hàng càng cao. Cụ thể, khách hàng gửi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất nằm trong khoảng từ 3,8% đến 5,9%/năm; từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất nằm trong khoảng từ 3,8% đến 5,95%/năm; từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng, lãi suất nằm trong khoảng từ 3,8% đến 6%/năm; từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất nằm trong khoảng từ 3,8% đến 6,05%/năm; từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất nằm trong khoảng từ 3,8% đến 6,1%/năm.

Ngân hàng dẫn đầu lãi suất tiết kiệm online

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút tiền gửi, các ngân hàng triển khai nhiều hình thức nhằm vào số tiền gửi, kỳ hạn gửi, kỳ hạn lĩnh lãi, sao cho hấp nhất với tệp khách hàng của mình, Oceanbank nhằm  vào hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, kỳ hạn ngắn, từ 1 tháng đến 9 tháng, và trở thành ngân hàng có lãi suất cao nhất.

Cụ thể, tại các kỳ hạn 1 tháng đến 6 tháng lãi suất 4,6%/năm; 7 và 8 tháng 5,8%/năm, 9 tháng 5,9%/năm. Cho đến 7h sáng nay, ngày 15/11/2023, Oceanbank vẫn là ngân hàng có lãi suất cao nhất đối với gửi tiết kiệm online ở các kỳ ngắn hạn, từ 1 đến 9 tháng.  

Phương Nga