Bộ Công Thương hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 năm nay, Bộ Công Thương đã phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn Ngành. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến về pháp luật khoa học và công nghệ, vai trò, mục đích, ý nghĩa của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5) là sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu của khoa học và công nghệ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ.

Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm nay có chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 799/BKHCN-VP gửi Bộ Công Thương về việc hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022.

Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Công Thương đã giao Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Bộ treo băng rôn và biểu ngữ chào mừng Ngày khoa học và công nghệ tại Trụ sở của Bộ (54 Hai Bà Trưng và 21-25 Ngô Quyền), thời gian từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Đối với các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ, Các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc, Bộ Công Thương yêu cầu căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, bám sát các nội dung: Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật khoa học và công nghệ, vai trò của khoa học và công nghệ, các thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật; Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của ngành Công Thương; Tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên môn; mở cửa đón khách thăm quan trong tuần lễ diễn ra Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (đối với các Viện nghiên cứu).

Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trực thuộc Bộ tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến về pháp luật khoa học và công nghệ, vai trò của khoa học và công nghệ, mục đích, ý nghĩa của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự v.v... trên các phương tiện truyền thông.

Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 

PV