Bộ Công Thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng

Ngày 18/8 tại Hà Nội, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến cho Dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh, đại diện Ban

Dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm có 9 chương, 71 điều.

Tại hội thảo các ý kiến đều cho rằng, mặc dù đã có nhiều văn bản pháp luật được ban hành để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Kinh doanh bảo hiểm... nhưng trên thực tế, khi quan hệ giao dịch với thương nhân, người tiêu dùng trong nhiều trường hợp vẫn bị thiệt thòi mà chưa có đủ cơ sở pháp lý cũng như công cụ hữu hiệu khác để bảo vệ quyền lợi của mình. Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng đã thể hiện tính ưu việt và tiến bộ vượt bậc mà một đạo luật cần phải có và đáp ứng yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn so với Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng.

Tuy nhiên, để Luật Bảo vệ người tiêu dùng phát huy tính tác dụng tích cực trong cuộc sống, thì Ban soạn thảo cần tiếp tục hoàn thiện Dự thảo luật này.

Dự kiến đến cuối năm 2010 Luật Bảo vệ người tiêu dùng sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua.