Bổ sung vốn cho Dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương mới đây đã phê duyệt giao bổ sung 4.000 tỷ đồng cho Dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Ngày 16/2/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã ký Quyết định số 402/QĐ-UBND giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022.

Theo đó, giao bổ sung 4.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, đề xuất kế hoạch vốn năm 2024 để thực hiện dự án (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) làm cơ sở UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2024.

Bình Dương
UBND tỉnh Bình Dương giao bổ sung 4.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho Dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương. (Ảnh minh họa)

Trước đó, HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 về cam kết vốn ngân sách địa phương và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) thông qua ngày 31/01/2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Theo đó, thống nhất điều chỉnh, bổ sung nội dung vốn tham gia của Nhà nước tại khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh: "Vốn tham gia của Nhà nước 8.530,11 tỷ đồng. Dự kiến đảm nhiệm các hạng mục bao gồm toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chi phí xây dựng khoảng 246 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 4.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 4.530,11 tỷ đồng".

Các nội dung còn lại thực hiện theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, thống nhất cam kết bố trí đủ phần vốn ngân sách địa phương 4.530,11 tỷ đồng theo cơ cấu được duyệt đối với phần vốn Nhà nước tham gia trong dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương theo phương thức đối tác công tư (PPP) được HĐND tỉnh Bình Dương thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X, ngày 08/12/2023.

Theo đó, Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành là trục cao tốc Bắc Nam của tỉnh Bình Dương, Bình Phước (trục xuyên tâm cắt qua đường Vành đai 4, Vành đai 3, dẫn đến đường Vành đai 2 TP. Hồ Chí Minh), nối tiếp tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Do đó, tuyến cao tốc này có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố an ninh quốc phòng của vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Hướng tuyến phù hợp với hướng tuyến đã được Bộ Giao thông vận tải thống nhất với UBND tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước, phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021. Cụ thể, từ Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh tuyến đi trùng ĐT.743, ĐT.747 tới trước cầu Khánh Vân, sau đó chuyển hướng rẽ trái tách khỏi đường hiện tại, đi men Suối Cái và song song với ĐH.409; tuyến cắt ĐT.747A tại Cổng Xanh, sau đó đi song song và giao cắt với ĐT.741, cắt đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, lên xã An Long huyện Phú Giáo đến ranh tỉnh Bình Phước.

Điểm đầu tại Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh thuộc địa phận thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Điểm cuối tại ranh giới tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước (Km52 +247 theo lý trình dự án).

Tổng chiều dài tuyến khoảng 45,747 km. Quy mô đường cao tốc; vận tốc thiết kế 100 Km/h; loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp I; đi qua địa giới hành chính các huyện, thành phố: Thuận An, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng thuộc tỉnh Bình Dương.

Thanh Hà