BSR - Indian Oil hợp tác phát triển các dự án lọc hóa dầu

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Công ty Dầu khí Ấn Độ (Indian Oil) nhằm phát triển các dự án trong lĩnh vực chế biến dầu khí và năng lượng ở Việt Nam, Ấn Độ và các nước thứ ba.

Hai Bên dự định hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, lợi thế và năng lực của riêng mình, cụ thể: Hợp tác để phát triển các dự án hóa dầu; Hợp tác phát triển Dự án NCMR Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, bao gồm cả tích hợp hóa dầu ở mức độ cao; Cơ hội hợp tác quản lý bảo dưỡng tổng thể tại BSR nhằm nâng cao hiệu quả cũng như giảm chi phí và thời gian thực hiện; Hợp tác để nâng cao năng suất và có thể hợp tác trong dự án nâng cấp chất lượng xăng của BSR.

Bên cạnh đó, Biên bản ghi nhớ này mở ra cơ hội hợp tác nhằm cung cấp các công nghệ lọc dầu được phát triển bởi Indian Oil tại Ấn Độ. Cơ hội hợp tác để phát triển các Gói thiết kế công nghệ (PDP), Gói thiết kế kỹ thuật cơ bản (BDEP) cho các phân xưởng công nghệ không bản quyền và các phân xưởng sử dụng công nghệ bản địa của Indian Oil.

Hai bên đẩy mạnh hoạt động Nghiên cứu & Phát triển (R&D), đặc biệt nghiên cứu và cải tiến các sản phẩm dầu mỏ, nhiên liệu thay thế và phụ gia nhiên liệu cũng như tối ưu hóa quá trình sản xuất của nhà máy lọc dầu và chuyển đổi năng lượng.

BSR và Indian Oil hợp tác cung cấp các dịch vụ tư vấn trong chuỗi cung ứng và chế biến các sản phẩm dầu mỏ thuộc khâu giữa và khâu sau và cung cấp các dịch vụ liên quan đến quản lý bảo dưỡng tổng thể.

Hỗ trợ quản lý dự án, nghiên cứu tối ưu hóa để cải thiện lợi nhuận chế biến, cải thiện năng suất hóa dầu. Ngoài ra, hai bên hợp tác cung cấp các dịch vụ đào tạo, các chương trình phát triển Năng lực & Dịch vụ Tư vấn, bao gồm trao đổi thông tin và giáo dục.

Indian Oil là công ty hàng đầu của khu vực trong lĩnh vực khâu sau của ngành dầu khí, tham gia vào một loạt các hoạt động thuộc khâu sau và khâu đầu của ngành dầu khí bao gồm lọc dầu, vận chuyển dầu thô/sản phẩm dầu mỏ, nghiên cứu & phát triển, sản xuất hóa dầu, kinh doanh khí đốt trong nước và kinh doanh xăng dầu/ sản phẩm hóa dầu ở Ấn Độ và nước ngoài.

Thanh An