Buôn bán hai chiều Việt Nam - Israel tăng ấn tượng

Mặc dù kim ngạch chỉ đứng thứ 5 trong khu vực Tây Á, nhưng buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Israel đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2013.

Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, so cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Israel trong 9 tháng đầu năm 2013 đạt 430,8 triệu USD, tăng 34,3%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt 290,6 triệu USD, tăng 33,5%. Nhập khẩu từ Israel đạt 140,2 triệu USD, tăng 36%.

Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Israel trong 9 tháng đầu năm 2013 chủ yếu vẫn tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu dùng và nông sản. Trong đó, so cùng kỳ năm trước, mặt hàng điện thoại di động và linh kiện đạt kim ngạch cao nhất với 159,2 triệu USD, tăng gần gấp đôi; tiếp đến là hàng thủy sản đạt 32,6 triệu USD, tăng 48,9%; Cà phê đạt 17,4 triệu USD, tăng 5,5%; hạt điều đạt 15,4 triệu USD, giảm 20,2%; giầy dép đạt 12,1 triệu USD, tăng 40,7%; dệt may đạt 12 triệu USD, tăng 14,3%.

Về nhập khẩu, so cùng kỳ năm trước, trong 9 tháng đầu năm 2013 Việt Nam nhập khẩu từ Israel các mặt hàng chủ yếu như phân bón đạt 85,6 triệu USD, tăng 74%; máy móc thiết bị đạt 24,6 triệu USD, giảm 3,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 9,9 triệu USD, tăng 219,4%; rau quả đạt 2 triệu USD, tăng 53,8%.

Kim ngạch một số mặt hàng chủ lực trong buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Israel 9 tháng đầu năm 2013

Đơn vị tính: Triệu USD

Mặt hàng

Giá trị

Tăng trưởng %

Việt Nam xuất khẩu

Điện thoại di động và linh kiện

159,2

98,8

Thủy sản

32,6

48,9

Cà phê

17,4

5,5

Hạt điều

15,4

- 20,2

Giầy dép

12,1

40,7

Dệt may

12,0

14,3

Việt Nam nhập khẩu

Phân bón

85,6

74

Máy móc thiết bị

24,6

- 3,5

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

9,9

219,4

Rau quả

2,0

53,8

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Như vậy, trong các mặt hàng chủ yếu xuất khẩu của Việt Nam sang Israel trong 9 tháng đầu năm 2013, chỉ duy nhất có mặt hàng hạt điều giảm, đồng thời nhập khẩu từ Istarel cũng chỉ có duy nhất mặt hàng máy móc thiết bị giảm, còn lại đều đạt mức tăng trưởng rất cao.

Điều đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Israel trong 9 tháng đầu năm 2013 với mức 150,4 triệu USD, bằng 51,8% xuất khẩu. Ước tính, tổng giá trị kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Israel năm 2013 đạt khoảng 574,4 triệu USD, tăng 31% so năm 2012. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt khoảng 387,5 triệu USD, tăng 38,7%.


Trần Ngọc Hà