Bưu điện tỉnh Cà Mau đẩy mạnh triển khai các dịch vụ hành chính công

Trong tiến trình hội nhập, để nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh Cà Mau luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác cải cách hành chính. Nhằm đổi mới hơn nữa cách thức phục vụ, cải tiến chất lượng dịch vụ công theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho công dân trong việc trả, nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Cà Mau về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh Cà Mau luôn xác định dịc vụ hành chính công là nhiệm vụ chính trị góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nhà. Bởi vậy, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, việc triển khai dịch vụ hành chính công qua mạng Bưu chính công cộng của Bưu điện tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả.

Theo đó, Bưu điện tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các cấp và Trung tâm hành chính công tỉnh triển khai đa dạng các sản phẩm dịch vụ nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích bưu chính công ích như: Cấp đổi Giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp, thu phí phạt giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, chứng minh nhân dân, hồ sơ bảo hiểm xã hội, giấy đăng ký xe, hồ sơ Văn phòng đăng ký đất đai, sổ hộ khẩu, thẻ căn cước công dân... Đặc biệt trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh Covid-19, năm 2020, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho hơn 100.000 nghìn hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nhờ đó, mạng lưới bưu chính công cộng duy trì ổn định; các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ đều đạt và vượt quy chuẩn quốc gia về bưu chính công ích. Triển khai mô hình kết hợp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND các cấp với điểm giao dịch bưu điện, tạo thuận lợi để người dân và tổ chức được tiếp cận, sử dụng dich vụ bưu chính công ích. Tại Cà Mau đến nay đã triển khai được 4 xã tại huyện Cái Nước; 01 xã tại huyện Đầm Dơi; 01 trung tâm hành chính công của huyện U Minh. Về cấp huyện tại Bưu điện huyện U Minh là điểm đầu tiên trong tỉnh được triển khai. Với mô hình kết hợp này, bộ phận tiếp dân và trả kết quả của UBND huyện được đặt tại điểm giao dịch của Bưu điện, được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị. Nhân viên Bưu điện có trách nhiệm tham gia vào khâu tiếp nhận và khâu trả kết quả trong 4 khâu giải quyết thủ tục hành chính (tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt - trả kết quả).

Ảnh phối cảnh Trụ sở mới của Bưu điện tỉnh Cà Mau
Ảnh phối cảnh Trụ sở mới của Bưu điện tỉnh Cà Mau

Qua đó người dân và tổ chức được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ bưu chính công ích và dich vụ công trực tuyến thuận lợi theo hướng văn minh, hiện đại, giúp người dân và tổ chức hạn chế việc đi lại nhiều lần, từ đó giảm sồ lượng người tham gia giao thông tiết kiệm được chi phí cho người dân và xã hội. Góp phần thực hiên tốt chủ trương xã hội hóa dịch vụ công, tiến tới tin gọn tổ chức, bộ máy hành chính, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, phục vụ.

Các dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cao của cán bộ và nhân dân, góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà

Cảnh Hưng