Các tỉnh thành đồng loạt hưởng ứng An toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2020

Hiện nay, nhiều website của Sở Công Thương các, tỉnh thành phố trên cả nước đã đồng loạt đăng banner hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020.

Các tỉnh thành đồng loạt hưởng ứng An toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2020

Chương trình được thực hiện theo Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030; Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, Bộ Công Thương tổ chức thực hiện hoạt động: “Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” và “Truyền thông về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương” thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2020 (Quyết định số 1230/QĐ-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Chương trình với nhiều hoạt động chính, nổi bật, được triển khai tập trung trong tháng 10, 11 năm 2020. Chương trình tổ chức các nội dung kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương nhằm kết nối tiêu thụ thực phẩm an toàn theo hình thức Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B); Doanh nghiệp với Người tiêu dùng (B2C). Các hoạt động chính trong Chương trình bao gồm:

Một là, Hoạt động “Trải nghiệm, tìm hiểu về sản phẩm thực phẩm an toàn, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương”. Tại đây, Ban tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về sản phẩm thực phẩm an toàn, giới thiệu các hình thức kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, giữa các doanh nghiệp với các doanh nghiệp, nghệ sĩ với người tiêu dùng thông qua các hoạt động giao lưu, tìm hiểu sản phẩm thực phẩm an toàn, giới thiệu các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn.

Hai là, hoạt động “Trưng bày, giới thiệu, kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng”. Tại hoạt động này, Ban tổ chức sẽ thực hiện các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm thực phẩm an toàn của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và các đơn vị cung cấp các giải pháp hỗ trợ kết nối tiêu thụ thực phẩm an toàn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ba là,Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương”. Đây là một trong những hoạt động nổi bật, quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện thuộc Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020.

Tại Hội nghị, giới chuyên gia, doanh nghiệp sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất và phân phối các sản phẩm thực phẩm an toàn; Đề xuất giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn; Trưng bày, giới thiệu thông tin các sản phẩm thực phẩm an toàn, giới thiệu các giải pháp nâng cao an toàn thực phẩm góp phần tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn; Tổ chức kết nối giữa các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan về tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn...

Tham gia Hội nghị là các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thực phẩm an toàn; Đơn vị kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; Đơn vị sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển; Đơn vị cung ứng vật tư, giải pháp sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; Hiệp hội ngành hàng; Các sàn giao dịch thương mại điện tử; Các cơ quan chức năng; Các chuyên gia kinh tế và các đơn vị truyền thông...

Các tỉnh thành đồng loạt hưởng ứng An toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2020
Truyền thông về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương cũng là một hoạt động nổi bật, nhằm lan tỏa Chương trình đến đông đảo người dân trên cả nước

Ngoài ra, truyền thông về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương cũng là một hoạt động nổi bật, nhằm lan tỏa Chương trình đến đông đảo người dân trên cả nước.

Hoạt động truyền thông bao gồm những nội dung chính như: Tổ chức các hoạt động cổ động trực quan, truyền thông tập trung về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm; Tổ chức và phát sóng Toạ đàm truyền hình với chủ đề “Kinh doanh thực phẩm an toàn - Giải pháp kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn” nhằm tập trung thảo luận, đưa ra đề xuất, giải pháp và chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn; Thực hiện bản tin phát sóng trên đài truyền hình nhằm truyền thông về hoạt động kinh doanh thực phẩm an toàn; Thực hiện và xuất bản các bản tin báo chí trên các báo điện tử; trang tin điện tử của các cơ quan báo chí trong nước nhằm truyền thông về hoạt động kinh doanh thực phẩm an toàn. Vận động các tỉnh thành phố, các Sở Công Thương các đơn vị hưởng ứng các hoạt động truyền thông...

Hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020, hiện nay, nhiều website của Sở Công Thương các, tỉnh thành phố trên cả nước đã đồng loạt đăng banner hưởng ứng Chương trình với mục đích thu hút, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, những hành động thiết thực những cảm nhận trong hành trình trải nghiệm, tìm hiểu về sản phẩm thực phẩm an toàn, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương.

Dưới đây là hình ảnh của một số website của Sở Công Thương các tỉnh thành treo banner hưởng ứng Chương trình:
Website của Sở Công Thương Ninh Bình treo banner hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020

Sở Công Thương Ninh Bình là một trong những đơn vị đầu tiên, đăng banner hưởng ứng Chương trình. Hưởng các hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020, Sở Công Thương Ninh Bình đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng do ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ban quản lý, tổ quản lý chợ hướng dẫn, tuyên truyền và khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn và người tiêu dùng tăng cường triển khai các hoạt động bảo đảm sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn và đẩy mạnh về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, thông tin hoạt động “Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương” và hoạt động “Truyền thông về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm ngành công thương” đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để biết và tham gia.

Đặc biệt, Sở Công Thương đã đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu, tham gia kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn và giới thiệu thông tin, trưng bày sản phẩm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương tổ chức tại Hà Nội ngày 06/11/2020; đăng banner hưởng ứng các hoạt động nêu trên tại website của các doanh nghiệp có liên kết về trang web tại địa chỉ http://www.antoanthucphamhd.vn.

Dưới đây là hình ảnh của một số website của Sở Công Thương các tỉnh thành treo banner hưởng ứng Chương trình:

Dưới đây là hình ảnh của một số website của Sở Công Thương các tỉnh thành treo banner hưởng ứng Chương trình:
Website của Sở Công Thương Bắc Ninh treo banner hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020
Dưới đây là hình ảnh của một số website của Sở Công Thương các tỉnh thành treo banner hưởng ứng Chương trình:
Website của Sở Công Thương Bình Thuận treo banner hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020
Dưới đây là hình ảnh của một số website của Sở Công Thương các tỉnh thành treo banner hưởng ứng Chương trình:
Website của Sở Công Thương Hà Giang treo banner hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020
Dưới đây là hình ảnh của một số website của Sở Công Thương các tỉnh thành treo banner hưởng ứng Chương trình:
Website của Sở Công Thương Hà Nam treo banner hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020
Dưới đây là hình ảnh của một số website của Sở Công Thương các tỉnh thành treo banner hưởng ứng Chương trình:
Website của Sở Công Thương Hà Nội treo banner hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020
Dưới đây là hình ảnh của một số website của Sở Công Thương các tỉnh thành treo banner hưởng ứng Chương trình:
Website của Sở Công Thương Ninh Thuận treo banner hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020
Dưới đây là hình ảnh của một số website của Sở Công Thương các tỉnh thành treo banner hưởng ứng Chương trình:
Website của Sở Công Thương Quảng Ninh treo banner hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020
Thu Thủy