Cải tiến biểu giá bán lẻ điện: Hạn chế tác động tới hộ sử dụng ít điện

Dự thảo mà Bộ Công Thương đang đưa ra lấy ý kiến có 2 phương án là 4 bậc và 5 bậc, thì 2 phương án đều bám sát nguyên tắc đã đưa ra, là hạn chế tối đa tác động tới các hộ có mức sử dụng điện thấp và trung bình.
Ông rần Tuệ Quang - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương)
Ông rần Tuệ Quang - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương)

Chia sẻ về sự cần thiết của việc cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, ông Trần Tuệ Quang - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, việc cải tiến này nhằm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó quy định cụ thể “điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất”; đồng thời điều chỉnh biểu giá để phù hợp với thực tế sử dụng điện của người dân và khách hàng.

Mặt khác, việc cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cũng nhằm điều chỉnh một số điểm liên quan đến việc cấp điện áp của các biểu giá để phù hợp với quy định về kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, hiện cũng đã xuất hiện một số khách hàng mua điện phục vụ sản xuất tại cấp điện áp 220kV trở lên, do đó cần thiết bổ sung cơ cấu biểu giá điện cho nhóm khách hàng này.

Về nội dung cụ thể, Bộ Công Thương đã đề xuất các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan:

Thứ nhất, bổ sung nhóm khách hàng "cơ sở lưu trú du lịch" để áp dụng giá bán lẻ điện bằng với giá bán lẻ điện cho sản xuất trên cơ sở tách ra từ nhóm khách hàng kinh doanh nhằm thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ hai, gộp giá bán điện theo các cấp điện áp để phù hợp với thực tế phát triển lưới điện: Giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp gồm cao áp là cấp điện áp trên 35 kV (bao gồm cấp điện áp từ trên 35 kV đến dưới 220 kV và cấp điện áp từ 220 kV trở lên), trung áp là cấp điện áp từ 01 kV đến 35 kV, hạ áp là cấp điện áp dưới 01 kV, được áp dụng cho các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch.

Thứ ba, bổ sung cơ cấu giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện cho sản xuất tại cấp điện áp 220 kV trở lên để phù hợp với thực tế phát triển khách hàng.

Thứ tư, cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo Phương án 5 bậc hoặc Phương án 4 bậc, thay cho Phương án 6 bậc hiện hành.

Hiện Bộ Công Thương đang triển khai lấy ý kiến các cơ quan Quốc hội, các Bộ, ngành, Hiệp hội, các tổ chức, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi lấy ý kiến các bên liên quan, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp và sau đó đăng lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương để lấy ý kiến rộng rãi và thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Họp báo thường kỳ Bộ Công Thương diễn ra chiều 12/10/2022
Họp báo thường kỳ Bộ Công Thương diễn ra chiều 12/10/2022

Về các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, trên cơ sở đánh giá tác động của các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, Bộ Công Thương đã đưa ra một số nguyên tắc trong quá trình sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt:

(i) Đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt đảm bảo cho EVN thực hiện giá bán lẻ điện bình quân được duyệt;

(ii) Đảm bảo thuận lợi cho hộ sử dụng điện cũng như thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp;

(iii) Nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện giá bán điện;

(iv) Khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và công bằng xã hội;

(v) Khắc phục được một phần tình trạng hóa đơn tiền điện biến động lớn trong những tháng đổi mùa;

(vi) Định hướng giảm bớt số bậc, thu hẹp biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt với số bậc phù hợp với chênh lệch hợp lý giá điện cho các bậc, hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện thấp và trung bình.

Theo Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Trần Tuệ Quang, như vậy, đối với đối tượng sử dụng điện ít sẽ không bị ảnh hưởng khi điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện.

Đối với Phương án 5 bậc, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tăng thêm, so với Phương án 6 bậc hiện hành. Tiền điện của các hộ sinh hoạt có mức sử dụng dưới 711 kWh/tháng có tiền điện phải trả không đổi hoặc giảm.

Đối với Phương án 4 bậc, tăng tiền điện phải trả đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 - 232 kWh/tháng và các hộ có mức sử dụng trên 806 kWh/tháng. Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ thì tác động tăng tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 - 232 kWh/tháng là không lớn với mức tiền điện tăng thêm tối đa chỉ 12.100 đồng/tháng/hộ, tương ứng mức tăng tiền điện là 3,25%. Các hộ còn lại có tiền điện phải trả không đổi hoặc giảm.

“Dự thảo mà Bộ Công Thương đang đưa ra lấy ý kiến có 2 phương án, thì 2 phương án đều bám sát nguyên tắc đã đưa ra, là hạn chế tối đa tác động tới các hộ có mức sử dụng điện thấp và trung bình”, ông Trần Tuệ Quang cho biết.

Thy Thảo