Cần Thơ: Thông qua Quy hoạch Thành phố đến năm 2030, sẽ thành lập thị xã Phong Điền

HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Quy hoạch TP. Cần Thơ, thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó giai đoạn 2026 - 2030 sẽ thành lập thị xã Phong Điền.

Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 20/10 đã thông qua Quy hoạch TP. Cần Thơ, thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Cần Thơ
Kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Quy hoạch TP. Cần Thơ, thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Giai đoạn 2023-2025, TP. Cần Thơ có 4 đơn vị hành chính cấp xã cần sắp xếp

Theo quy hoạch hệ thống đô thị, trong giai đoạn 2023-2025, TP. Cần Thơ dự kiến có 4 đơn vị hành chính cấp xã cần được sắp xếp.

Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 0,5 km², dân số 10.851 nguời của phường An Phú; toàn bộ diện tích tự nhiên 0,35 km², dân số 7.635 người của phuờng An Nghiệp vào phường An Cư. Đặt tên đơn vị hành chính mới thành lập là phường An Cư có diện tích tự nhiên 1,46 km² và dân số khoảng 41.799 nguời) thuộc quận Ninh Kiều.

Điều chỉnh diện tích tự nhiên 0,69 km² (một phần khu vực 2, một phần khu vực 2, một phần khu vực 5 và toàn bộ khu vực 4, toàn bộ khu vực 7), với dân số khoảng 9.000 người của phường Cái Khế vào phường Thới Bình, quận Ninh Kiều. Phường Thới Bình sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 1,22 km² và quy mô dân số khoảng 23.565 người.

Phường Cái Khế sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 5,73 km² và quy mô dân số khoảng 15.116 người. Như vậy, sau khi sắp xếp, quận Ninh Kiều có 9 đơn vị hành chính cấp xã.

Thành lập thị xã Phong Điền với 4 phường, 4 xã

Trong giai đoạn từ năm 2026 - 2030, Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến có khoảng 05 đơn vị hành chính cấp xã và dự kiến khoảng 01 đơn vị hành chính cấp huyện cần được sắp xếp.

Trong đó, đối với đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập thị xã Phong Điền (diện tích tự nhiên 125,59 km2, dân số 132.483 người) trên cơ sở nguyên trạng huyện Phong Điền và nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,66 km2, dân số 8.071 người của phường Ba Láng thuộc quận Cái Răng vào thị xã Phong Điền.

Sau khi sắp xếp, thị xã Phong Điền có diện tích tự nhiên 130,25 km2 và dân số khoảng 140.554 người, có 8 đơn vị hành chính cấp xã (dự kiến có 4 phường, 4 xã).

Đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Cái Răng, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường Ba Láng, quận Cái Răng (diện tích 4,66 km2; quy mô dân số 8.071 người) vào Thị xã Phong Điền.

Sau khi sắp xếp, quận Cái Răng có diện tích tự nhiên 63,16 km2 và quy mô dân số khoảng 123.823 người, với 06 đơn vị hành chính cấp xã.

Sắp xếp 02 xã thuộc huyện Cờ Đỏ, số lượng đơn vị hành chính trực thuộc của huyện Cờ Đỏ sau khi sắp xếp có 08 đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 16,26 km2; dân số 6.254 người của xã Đông Thắng vào xã Đông Hiệp (diện tích tự nhiên 16,35 km2, dân số 8.494 người). Đặt tên đơn vị hành chính mới thành lập: xã Đông Hiệp có diện tích tự nhiên 32,61 km2 và dân số khoảng 14.748 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 16,75 km2, dân số 9.671 người của xã Thới Xuân vào xã Thới Đông (diện tích tự nhiên 19,54 km2, 7.515 người). Đặt tên đơn vị hành chính mới thành lập: Xã Thới Đông có 36,29 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số khoảng 17.186 người.

Sắp xếp 02 xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh, số lượng đơn vị hành chính trực thuộc của huyện Vĩnh Thạnh sau khi sắp xếp có 10 đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, nhập một phần diện tích tự nhiên 4 km2, dân số 1.000 người của xã Thạnh Quới và nhập một phần diện tích tự nhiên 3,5 km2, dân số 600 người của xã Thạnh Lộc vào thị trấn Vĩnh Thạnh (diện tích tự nhiên 6,5 km2, dân số 6.850 người). Đơn vị hành chính mới thành lập có diện tích tự nhiên 14,0 km2 và dân số khoảng 8.450 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 23,5 km2, dân số 6.675 người của xã Thạnh Thắng vào xã Thạnh Lợi (diện tích tự nhiên 43,82 km2, dân số 10.116 người). Đơn vị hành chính mới thành lập là xã Thạnh Lợi có diện tích tự nhiên 67,32 km2 và quy mô dân số khoảng 16.791 người.

Thanh Hà