Chương trình trao quà “Tết yêu thương” ấm áp cùng Nhiệt điện Thái Bình

Chương trình “Tết yêu thương” là chương trình thường niên của Công ty Nhiệt điện Thái Bình. Một chút quà nhỏ, sự quan tâm từ Công ty đã trao yêu thương đến các giá đình chính sách, các hộ nghèo trên đại bàn Tỉnh Thái Bình.

Ông Tạ Ngọc Linh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Thái Bình đại diện Lãnh đạo Công ty  đã trao quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình; Tổng giá trị: 120 triệu đồng.

Trao 50 phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã Mỹ Lộc – Thái Thụy – Thái Bình, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng
Trao 50 phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã Mỹ Lộc – Thái Thụy – Thái Bình, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng
Trao 30 phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã Thái Đô - Thái Thụy - Thái Bình, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng
Trao 30 phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã Thái Đô - Thái Thụy - Thái Bình, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.
Trao 20 phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã Vũ Chính - Thành phố Thái Bình, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng
Trao 20 phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã Vũ Chính - Thành phố Thái Bình, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.
Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Thái Bình trao 100 phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách cho đại diện các đơn vị, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.
Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Thái Bình trao 100 phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách cho đại diện các đơn vị, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.
Thăm hỏi, hỗ trợ 20 triệu đồng Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình.
Thăm hỏi, hỗ trợ 20 triệu đồng Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình.

Chương trình trao qua "Tết yêu thương" của Công ty Nhiệt điện Thái Bình với tổng giá trị: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

Đức Thịnh