Cổ phiếu PGV lên sàn HOSE: Tổng công ty Phát điện 3 sẵn sàng bứt phá

Ngày 10/02/2022, hơn 1,1 tỷ mã chứng khoán PGV của Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3) chính thức niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Xung quanh vấn đề này, phóng viên Tạp chí Công Thương vừa có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Danh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc EVNGENCO3.