Công bố giá khởi điểm đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2023

Thương nhân có thể nộp hồ sơ đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá từ ngày 6 - 21/11/2023. Dự kiến Phiên phân giao sẽ được tổ chức vào ngày 28/11/2023.

Trên cơ sở cuộc họp Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá vào sáng ngày 03/11/2023, căn cứ vào ý kiến của các Ủy viên Hội đồng và Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đã có Thông báo về việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023.

đấu giá
Giá khởi điểm đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2023 là 2,3 triệu đồng/tấn

Thương nhân được đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (sau đây gọi tắt là đấu giá). 

Trong đó, thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô năm 2023 theo phương thức đấu giá.

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện năm 2023 theo phương thức đấu giá.

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao năm 2023 theo phương thức đấu giá là 119.000 tấn.

Giá khởi điểm đấu giá là 2.300.000 đồng/tấn; bước giá: 50.000 đồng/tấn. Tiền đặt trước: (giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu) x 10%.

Yêu cầu về hồ sơ tham gia đấu giá

Thương nhân thuộc đối tượng quy định chỉ gửi một túi hồ sơ dán kín, ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung sau: “Hồ sơ đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá; Tên thương nhân; Thông tin liên lạc chi tiết của thương nhân (địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử)”.

Túi hồ sơ bao gồm: (i) Phiếu bỏ giá (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá). Phiếu bỏ giá để trong phong bì riêng, niêm phong, có chữ ký của thương nhân tại các mép của phong bì, đặt vào trong túi hồ sơ dán kín; (ii) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân; (iii) Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương (tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công Thương, số tài khoản 999996739999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thanh Nhàn, Hà Nội): 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Nơi nhận hồ sơ: Thương nhân có thể nộp hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về cơ quan thường trực của Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá (Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương) - địa chỉ: số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm nhận hồ sơ tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 08 giờ ngày 06/11/2023 đến 17 giờ ngày 21/11/2023.

Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá sẽ được tổ chức tại Trụ sở Bộ Công Thương (số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lúc 09 giờ ngày 28/11/2023.

Một số lưu ý

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/6/2021 áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan, Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01/8/2022 áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (được nhập khẩu vào Việt Nam từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar), Quyết định số 1989/QĐ-BCT ngày 03/8/2023 về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan, Quyết định số 2960/QĐ-BCT ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01/8/2022 áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía.

Trường hợp thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá nếu nhập khẩu đường có xuất xứ từ Thái Lan phải chịu thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức theo Quyết định số 1578/QĐ-BCT và Quyết định số 1989/QĐ-BCT, nếu nhập khẩu từ các nước có tên trong Quyết định số 1514/QĐ-BCT và Quyết định số 2960/QĐ-BCT có thể phải chịu thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Việt Hằng