Công đoàn Công Thương họp bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV

Ngày hôm nay 18/8/2023, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt để bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Theo đó, Hội nghị gồm các thành viên trong Ban chấp hành Công đoàn Công Thương khóa III, các trưởng, phó Ban của Công đoàn Công Thương, Chủ tịch Công đoàn cấp trên cơ sở.

Hội nghị sẽ giới thiệu và thông qua công tác nhân sự để vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngay sau Hội nghị Cán bộ chủ chốt, Công đoàn Công Thương sẽ tiếp tục họp Ban chấp hành và Ban Thường vụ với các nội dung tương tự.

Dự kiến, Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2023 với nhiều nội dung quan trọng, mang đến luồng gió mới trong phong cách hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm xứng đáng vai trò là tổ chức đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động toàn ngành Công Thương trong thời kỳ mới.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Công đoàn Công Thương họp bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV
Hội nghị Cán bộ chủ chốt, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã khai mạc sáng nay 18/8
Công đoàn Công Thương họp bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương ngồi ở vị trí Đoàn chủ tịch
Công đoàn Công Thương họp bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV
Hội nghị sẽ làm việc cả ngày về công tác nhân sự cho Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

 

Công đoàn Công Thương họp bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV

 

Công đoàn Công Thương họp bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV

 

Công đoàn Công Thương họp bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản lên bỏ phiếu

 

Công đoàn Công Thương họp bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV
Phó Chủ tịch Quách Văn Ngọc

 

Công đoàn Công Thương họp bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV
Phó Chủ tịch Vũ Trường Sơn

 

Công đoàn Công Thương họp bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV
Phó Chủ tịch Lê Thị Đức

 

Công đoàn Công Thương họp bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV
Các đại biểu lần lượt bỏ phiếu

 

Công đoàn Công Thương họp bàn về Đề án nhân sự cho Đại hội IV
Ban kiểm phiếu làm việc khẩn trương
Hồ Nga