Công Thương Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công cổng sắt, cửa sắt ”

Ngày 25/11/2020, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Cơ sở sản xuất Gia công cơ khí Nhật Minh tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công cổng sắt, cửa sắt ” tại Cơ sở sản xuất gia công cơ khí Nhật Minh - thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ quyết định số 144/QĐ-SCT ngày 06/08/2020 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt nội dung kinh phí thực hiện chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (đợt 1). Thực hiện hợp đồng số 72/HĐKC ngày 14 tháng 08  năm 2020 với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc).

Cơ sở sản xuất gia công cơ khí Nhật Minh
Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công tại Cơ sở sản xuất gia công cơ khí Nhật Minh

Cơ sở sản xuất gia công cơ khí Nhật Minh đã đầu tư mới 100% hệ thống máy: cắt kim loại, máy cắt Plasma, súng cắt, đầu cắt, Bép cắt, máy tính, máy nén khí, máy khoan... Với việc mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, có tính tự động hóa cao,tốc độ sản xuất cao, sản phẩm có độ chính xác và đồng đều cao, tiết kiệm được nguyên liệu và thời gian, dễ vận hành, dễ bảo dưỡng. Cơ sở đã gia tăng được nhiều đơn hàng trong tỉnh và ngoài tỉnh. Tạo thu nhập ổn định cho 9-12 lao động, doanh thu ước đạt 2 tỷ đồng/năm.

Cơ sở sản xuất gia công cơ khí Nhật Minh đã đầu tư mới 100% hệ thống máy
Cơ sở sản xuất gia công cơ khí Nhật Minh đã đầu tư mới 100% hệ thống máy móc tiến tiến trong sản xuất gia công cổng sắt, cửa sắt

Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công cổng sắt, cửa sắt” là đề án có tính khả thi cao, phù hợp với chủ trương chính sách của đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa  bàn, tạo thêm của cải vật chất cho xã hội.  

PV