Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: Hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2021

Tổng sản lượng điện Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng sản xuất được là 7.161.094 MWh, đạt 100 % kế hoạch sản lượng điện Tổng công ty Phát điện 2 giao trong năm 2021 và vượt kế hoạch sản lượng giao năm 2021 trước 7 ngày, tính đến 9 giờ 15 phút, ngày 24/12/2021.

Trước tình hình phức tạp và nguy hiểm của các đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19, nhiều tỉnh thành áp dụng thực hiện giãn cách xã hội và biện pháp tăng cường, công tác sản xuất điện gặp nhiều khó khăn thách thức trong vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2 về việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã phối hợp các đơn vị liên quan để tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (tiêm 2 mũi) cho 100% cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tiêm trong đơn vị. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thích ứng và kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo nhiệm vụ kép trong tình hình mới cũng như tạo điều kiện sinh hoạt, ổn định tâm lý cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị trong quá trình vận hành sản xuất.

Kết quả các nhà máy Hải Phòng 1, Hải Phòng 2 vận hành an toàn hiệu quả, công tác đại tu, sửa chữa đảm bảo tiến độ. Tính đến 9 giờ 15 phút, ngày 24/12/2021, tổng sản lượng điện Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng sản xuất được là 7.161.094 MWh, đạt 100 % kế hoạch sản lượng điện Tổng công ty Phát điện 2 giao trong năm 2021 và vượt kế hoạch sản lượng giao năm 2021 trước 7 ngày. Kết quả đạt được nói trên sẽ góp phần tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tiếp tục phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong năm 2021 đã được Tổng Công ty phát điện 2 giao.

Mạnh Hùng