Công ty Cổ phần Sông Ba: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch đặt ra

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Nhưng với sự đồng lòng vượt khó của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Sông Ba, 6 tháng đầu năm 2022 Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch đặt ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại do tình hình kinh tế biến động, giá vật tư thiết bị gia tăng và công tác vận hành 02 Nhà máy bị ảnh hưởng do ưu tiên huy động điện gió, điện mặt trời. Nhưng nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của EVNCPC, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, kịp thời của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA), sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó của toàn thể cán bộ, công nhân viên và đặc biệt tình hình thủy văn tại khu vực 02 nhà máy thủy điện Krông H’năng, Khe Diên thuận lợi nên SBA đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch đặt ra.

Nhà máy thủy điện Krông H’năng

 

Cụ thể, về công tác sản xuất kinh doanh Công ty đạt kết quả tốt, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.508/1.558 đồng/CP theo kế hoạch, đạt 96,79% kế hoạch năm 2022. Công tác vận hành NMTĐ Krông H’năng theo thị trường điện linh hoạt, hiệu quả. NMTĐ Khe Diên vận hành hiệu quả theo Biểu giá chi phí tránh được, phần sản lượng giờ cao điểm mùa khô tăng thêm 6 tháng đầu năm nhờ mở rộng lắp thêm tổ máy số 03 là 4,68 triệu kWh, tương ứng doanh thu tăng thêm 9,04 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác dịch vụ tư vấn tiếp tục được mở rộng, phát triển, nên 6 tháng đầu năm doanh thu đạt 2,1 tỷ đồng, đạt 52,5% kế hoạch năm. Đồng thời, các công tác quản trị, tổ chức được quan tâm giải quyết tốt: Công tác đánh giá hiệu quả công việc, khen thưởng từng bước được cải tiến; Đưa vào sử dụng các chức năng chính của Văn phòng điện tử; Công tác 5S bước đầu tạo hiệu quả tốt; Công ty tự thực hiện các công tác trung tu và sửa chữa bảo dưỡng tại hai nhà máy đảm bảo chất lượng, tiến độ và tiết kiệm chi phí.

Hình ảnh gian máy nhà máy thủy điện Khe Diên

 

Ngoài ra, xác định, kế hoạch vận hành sản xuất điện 6 tháng cuối năm 2022 còn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng của nguồn điện gió và mặt trời. Diễn biến thời tiết còn phức tạp, khó lường và tình hình dịch bệnh có thể quay trở lại. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên không được chủ quan mà phải phát huy tối đa kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, làm tiền đề để tiếp tục phần đấu không ngừng nhằm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty giao. Một số chỉ tiêu chính phấn đấu đến cuối năm 2022 như sau:

STT Nội dung ĐVT Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

Dự kiến lũy kế năm 2022

(T.hiện/K.hoạch)
1 Sản lượng điện thương phẩm x106 kWh 110,50 227,78/217,00
2 Tổng doanh thu tỷ đồng 121,03 294,65/249,53
3 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 44,53 135,49/93,93
4 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đ/CP 739 2.247/1.558
Đại diện Hội doanh nghiệp quận Hải Châu trao cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng cho Công ty

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm Công ty cổ phần Sông Ba được UBND thành phố Đà Nẵng tặng cờ thi đua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của Cụm thi đua các doanh nghiệp thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Toàn Công ty có 02 đơn vị, 20 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 đơn vị, 23 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoàng Dương