Công ty Thuốc lá Thăng Long: Luôn đồng hành, đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Tại Hội nghị Người lao động năm 2021, Công ty Thuốc lá Thăng Long cam kết tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo tốt đời sống, việc làm, thu nhập, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Ông Nghiêm Xuân Toàn - phó tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Ông Nghiêm Xuân Toàn - Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Người lao động Công ty Thuốc lá Thăng Long

Theo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020 và thỏa ước Lao động tập thể (LĐTT) 2020, Chủ tịch Công đoàn - Ông Trần Đình Thắng nêu rõ, trong năm qua, Công ty đã nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, 100% CBCNV-LĐ được Công ty ký hợp đồng lao động, thu nhập bình quân của CBCNV trong Công ty Thuốc lá Thăng Long là 20,72 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so cùng kỳ.

Công ty luôn coi người lao động là yếu tố quyết định, do đó đặc biệt chú trọng thực hiện các công tác An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Hàng năm, Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp. Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp… thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Quang cảnh tại Công ty
Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh Công ty cũng đặc biệt chú trọng đến
môi trường làm việc Xanh - Sạch- Đảm bảo môi trường trong lành

Mặc dù phải thực hiện mục tiêu kép, vừa sản xuất - kinh doanh, vừa hoàn thành Chương trình tổng thể di dời lên Công ty mới (bố trí sản xuất tại 235 Nguyễn Trãi và Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai đến ngày 20/4/2020 đã chính thức hoạt động sản xuất tại Công ty mới). Song dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty, cùng với sự đoàn đoàn kết, nỗ lực hết mình của CBCNV-LĐ, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020 đề ra.

Bên cạnh đó, với mục tiêu “Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả”, phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, cơ giới hóa các khâu sản xuất thủ công, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao.

Năm 2020, đã có 38 sáng kiến cải tiến kỹ thuật giá trị làm lợi 11,5 tỷ đồng. Khen thưởng cấp công nhân giỏi cấp Công đoàn Tổng công ty 10 công nhân, 8 công nhân được tặng Bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thanh Tú