Công ty Truyền tải Điện 1 phát động phong trào thi đua năm 2023

Ngày 2/2/2023 tại Đội truyền tải điện Tuyên Quang thuộc Truyền tải điện Tây Bắc, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023.

Báo cáo chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023 đ/c Phạm Quang Hòa - Phó giám đốc Công ty Truyền tải Điện 1 cho biết: Năm 2022, PTC1 thực hiện theo chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” với mục tiêu đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt với các diễn biến của dịch Covid-19 và các điều kiện khí hậu bất thường...

Bên cạnh đó, tình hình thế giới biến động phức tạp, khó khăn hơn so với khi xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cùng với đó là sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng công ty giao.

phát động phong trào thi đua
Ông Phạm Quang Hòa - Phó giám đốc PTC1 báo cáo chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023

Nhiệm vụ của Công ty Truyền tải Điện 1 trong năm 2023 xác định còn tiếp tục nặng nề, chắc chắn sẽ phải đổi mặt với nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Quang Hòa- Phó giám đốc Công ty Truyền tải Điện 1 nhấn mạnh: “Công ty yêu cầu các đơn vị căn cứ các chỉ tiêu, kế hoạch được giao và các giải pháp thực hiện để xây dựng và ban hành các chỉ tiêu kế hoạch và chương trình hành động cụ thể của đơn vị, huy động sức mạnh của tập thể CBCNV trong đơn vị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, lập thành tích chào mừng 15 năm thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo đó, năm 2023, toàn thể các đơn vị và tập thể người lao động trong PTC1 cố gắng phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tập trung triển khai thực hiện nội dung Chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính của Tổng công ty giao, cụ thể: sản lượng đạt tối thiểu 102,9 tỷ kWh; tổn thất điện năng phấn đấu đạt thấp hơn 2,25%; thực hiện các chỉ tiêu sự cố đường dây và trạm biến áp thấp hơn so với Tổng công ty giao, không để xảy ra sự cố chủ quan.

Công ty Truyền tải Điện 1
Toàn cảnh Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023

Hoàn thành kế hoạch trạm biến áp không người trực: 03 trạm biến áp 220kV Hưng Đông, Thái Nguyên và Hà Đông; hoàn thành theo đúng danh mục và giá trị kế hoạch sửa chữa lớn Tổng công ty giao và các danh mục bổ sung trong quá trình vận hành. Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 của PTC1 dự kiến là 328 hạng mục công trình với giá trị 314,272 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng quyết tâm thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, dự kiến thực hiện 46 dự án/174,214 tỷ đồng; Duyệt dự án đầu tư cho 22 dự án; khởi công: 20 dự án. đóng điện, hoàn thành: 08 dự án. Phê duyệt quyết toán: 10 dự án.

Ngoài ra Công ty Truyền tải Điện 1 cũng đặt ra mục tiêu như: tập trung thực hiện các công việc lắp đặt tụ bù 110kV để đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc theo chỉ đạo của Tổng công ty; triển khai rộng rãi các hoạt động Văn hóa EVNNPT và truyền thông nhằm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT; thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, tiết kiệm được Tổng công ty giao, tận dụng triệt để vật tư thiết bị tồn kho; tiếp tục thực hiện các giải pháp để quản trị dòng tiền hiệu quả; đảm bảo thu xếp hiệu quả và đủ vốn cho công tác đầu tư xây dựng...

Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong mọi hoạt động tại Công ty và các Truyền tải điện; chú trọng thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác quản trị nguồn nhân lực, công tác quản lý vận hành, quản lý tài sản - vật tư thiết bị; rà soát, tối ưu hóa danh mục đầu tư xây dựng giai đoạn đến năm 2025; tập trung thực hiện các giải pháp để đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng để nâng cao năng lực truyền tải 500 kV Bắc - Nam, các dự án đấu nối nguồn điện từ Lào, BOT và năng lượng tái tạo theo chỉ đạo của EVNNPT…

Nâng cao năng lực công tác quản lý kỹ thuật; rà soát việc xây dựng, triển khai các quy trình, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật; tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại trong công tác quản lý vận hành; tăng cường rà soát lưới điện để ngăn ngừa và giảm tối thiểu các sự cố chủ quan trong quá trình vận hành; rà soát, báo cáo đầy đủ nguyên nhân các sự cố xảy ra, có phương án khắc phục kịp thời nhằm nâng cao độ tin cậy trong vận hành… cũng như các nhiệm vụ đột xuất mà Tổng công ty giao.

Công ty Truyền tải Điện 1 quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, các ngày diễn ra sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước.

Công ty Truyền tải Điện 1
Ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Truyền tải điện Tây Bắc, Báo cáo triển khai thi công lắp đặt tụ bù ngang 110kV – 25MVAr tại Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang

Tại Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023, đ/c Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Truyền tải điện Tây Bắc, Báo cáo triển khai thi công lắp đặt tụ bù ngang 110kV – 25MVAr tại Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang cho biết để đảm bảo cấp điện chất lượng điện mua điện Trung Quốc, được sự chỉ đạo của cấp trên hiện tại đơn vị đã chuẩn bị xong cơ sở ban đầu phục vụ công tác thi công dự kiến từ 5/02-28/02/2022 sẽ thi công xong phần xây dựng theo đó đơn vị quyết tâm hoàn thành đóng điện trước 30/4/2022 đây là công trình chào mừng 42 năm ngày thành lập PTC1 của đơn vị.

Nguyễn Phúc An
Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc PTC1 phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023 đ/c Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 1 đã ghi nhận và biểu dương những thành tích toàn thể CBCNV trong công ty đã đạt được trong năm 2022, tuy nhiên sang năm 2023 trước những thách thức phía trước đòi hỏi toàn thể Lãnh đạo công ty đến từng CBCNV phải có kế hoạch chi tiết cụ thể và quyết tâm cao thì mới đạt được các chỉ tiêu đặt ra nhất là chỉ tiêu TBA không người trực, công tác sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng, đảm bảo thu nhập cho CBCNV…Đ/c tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết nhất trí từ lãnh đạo đến CBCNV sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.

Cũng tại Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023 đã diễn ra lễ ký cam kết đảm bảo An toàn Vệ sinh Lao động giữa Giám đốc các TTĐ với Giám đốc Công ty, Với các nội dung như: Tuân thủ các quy định của pháp luật và của EVN về vệ sinh, an toàn lao động; chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và ô nhiễm môi trường phát sinh tại nơi làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, môi trường đến toàn thể cán bộ công nhân viên; xây dựng và thực thi văn hóa an toàn, vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp trong Công ty. trước sự chứng kiến của Chủ tịch Công đoàn công ty, Phó giám đốc.

Lễ ký cam kết
Lễ ký cam kết đảm bảo An toàn Vệ sinh Lao động giữa Giám đốc các TTĐ với Giám đốc Công ty

Nhân dịp này Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 1 đã ký giao ước thi đua hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023 giữa Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn Công ty trước sự chứng kiến các đ/c Phó giám đốc, các đ/c Trưởng các phòng Cơ quan Công ty, Giám đốc các TTĐ. nhằm chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập EVNNPT (01/7/2008-01/7/2023). Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đảm bảo vận hành lưới truyền tải điện an toàn, liên tục. Bám sát tập trung thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN, EVNNPT là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Lễ ký giao ước
Lễ ký giao ước thi đua hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023 giữa Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn Công ty

Trong không khí đầu xuân Quý Mão tại Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023 đ/c Nguyễn Toàn Thắng – Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải Điện 1 đã phát động phong trào thi đua hoàn thành 12 mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 giữa Giám đốc Công ty (Người sử dụng lao động) và Chủ tịch Công đoàn Công ty (đại diện tập thể Người lao động) giao ước thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Qua đó công đoàn Công ty Truyền tải Điện 1 cũng kêu gọi các công đoàn cơ sở cùng tập thể các cán bộ công nhân viên và người lao động tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn và Tổng công ty phát động, như: Phong trào “Thực hiện chuyển đổi số”; “Cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua trên các công trình trọng điểm, cấp bách”; Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn, “10 nghìn sáng kiến” của EVN và “709 sáng kiến” trong công nhân viên chức lao động EVNNPT…

Mạnh Hùng