Cục Hải quan Quảng Nam: Vượt chỉ tiêu về thu ngân sách năm 2022

Năm 2022, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đến nay Cục Hải quan Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách.
cục hải quan quảng nam
Hải quan Quảng Nam đối thoại đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo thông tin từ Cục Hải quan Quảng Nam, tính đến ngày 30/11/2022, toàn Cục đã giải quyết thủ tục hải quan cho 530 doanh nghiệp, thực hiện thông quan hàng hóa cho 129.170 tờ khai, tăng 12,14% so với cùng kỳ (trong đó tờ khai xuất khẩu là 46.485 tờ, tăng 15,75% và tờ khai nhập khẩu là 82.685 tờ, tăng 10,08% so với cùng kỳ).

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu đạt hơn 4.570 triệu USD, tăng 34,38% so với cùng kỳ (trong đó kim ngạch xuất khẩu hơn 1.846 triệu USD, tăng 28,45% và kim ngạch nhập khẩu hơn 2.724 triệu USD, tăng  38,72% so với cùng kỳ).

Về thu nộp ngân sách nhà nước đạt 6.770,76 tỷ đồng, đạt 144,06% so với chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao (4.700 tỷ đồng), đạt 104,17% so với chỉ tiêu phấn đấu (6.500 tỷ  đồng). 100% số thu ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan Quảng Nam được thực hiện bằng hình thức điện tử. Số thu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đứng thứ 12/36 Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ nhằm hiện đại hóa công tác quản lý hải quan. Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan.

Qua đó giúp giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đơn giản hóa bộ hồ sơ, tăng cường khả năng kết nối trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, minh bạch và công khai hóa việc thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường thương mại quốc tế. Năm 2022, đã tiếp nhận và xử lý khoảng 350 C/O điện tử trên hệ thống một cửa ASEAN, 370 hồ sơ trên hệ thống một cửa quốc gia theo đúng quy định.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại được triển khai mạnh mẽ, đã tổ chức lực lượng quản lý chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, triển khai hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hóa ra vào biên giới, tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

cục hải quan quảng nam
 Công tác đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại góp phần tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Trong năm 2022, Cục Hải quan Quảng Nam đã thu thập và kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp đối với 10 công ty. Qua kiểm tra, đã ban hành 05 quyết định ấn định thuế. Tổng số thu đã nộp vào ngân sách nhà nước là 1.344.154.403 đồng.

Ngoài ra, Cục Hải quan Quang Nam còn tích cực tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, lĩnh vực quản lý thuế của Nhà nước tới cộng đồng doanh nghiệp; chủ động gặp gỡ và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh trong quá trình làm thủ tục hải quan; tăng cường các biện pháp chống thất thu NSNN như tham vấn, xác định trị giá, xây dựng danh mục quản lý rủi ro, phân tích, đánh giá rủi ro, cập nhật dữ liệu để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp thực hiện không đúng quy định, qua đó, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận qua áp giá, áp mã tính thuế…

cục hải quan quảng nam
CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà thực hiện công tác giám sát tại Cảng Chu Lai

Với những kết quả đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam luôn được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác khai báo Hải quan qua mạng của ngành Hải quan.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Nam xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Quảng Nam. Trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: cải cách hiện đại hóa hải quan, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh; xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách; xây dựng kế hoạch kiểm soát rủi ro của Chi cục; tăng cường rà soát, kiểm soát tờ khai luồng xanh để nâng cao công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại...

Minh Huế