Cục Hóa chất - Bộ Công Thương: Phổ biến Nghị định số 82/2022/NĐ-CP và Thông tư số 17/2022/TT-BCT

Sáng ngày 10/11/2022, tại trụ sở Bộ Công Thương, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương đã tổ chức Chương trình phổ biến Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính Phủ và Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị phổ biến có ông Lưu Hoàng Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Hoá chất, Giảng viên đại diện Cục Hóa chất, cùng đông đảo các đại biểu tham dự nghe phổ biến.

ông Lưu Hoàng Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Hoá chất
Ông Lưu Hoàng Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Hoá chất

Hội nghị đã được nghe đại diện Cục Hóa chất phổ biến lý do chỉnh sửa, bổ sung tại Nghị định số 82/2022/NĐ-CP và Thông tư số 17/2022/TT-BCT.

Cụ thể, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Trước đó, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ chưa quy định việc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đối với các cơ sở hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Nhiều cơ sở hóa chất sau khi xây dựng Biện pháp không tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất.

Khi xảy ra sự cố hóa chất, các cơ sở nói trên còn lúng túng, ứng phó không kịp thời, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là các sự cố đối với các hóa chất nguy hiểm thuộc Danh mục hóa chất phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 113/2017/NĐ-CP như NH3, Cl2, HF, HCl, Xyanua, Metanol...

cục hóa chất
Đông đảo các đại biểu tham dự Hội nghị phổ biến

Khắc phục những hạn chế trên, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định: Hàng năm các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với sự chứng kiến hoặc chỉ đạo của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương trong trường hợp cơ sở hóa chất có tồn trữ hóa chất thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng dưới ngưỡng quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 113/2017/NĐ-CP..

Ngoài ra, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP bổ sung quy định mới về các hóa chất cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu.

Cục Hóa chất
Đại diện Cục Hóa chất phổ biến Hệ thống văn bản QPPL về quản lý hóa chất

Cùng với đó, Thông tư số 17/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Qua hội nghị phổ biến, các đại biểu tham dự đã nắm bắt được những nội dung cơ bản của Nghị định và Thông tư. Đồng thời được tham gia thảo luận, chia sẻ và được hỏi đáp những thắc mắc để có thể áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Hoàng Dương