Cục QLTT Thanh Hóa: Tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Để đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong tỉnh. Đội Quản lý thị trường số 8 thuộc Cục QLTT Thanh Hóa thường xuyên chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đơn vị quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Khu kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn) bắt đầu dừng hoạt động để tiến hành bảo dưỡng tổng thể trong thời gian dự kiến là 55 ngày đêm bắt đầu từ ngày 25/8/2023.

Theo đó, để đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong tỉnh và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội; không xảy ra tình trạng tăng giá, tạo khan hiếm, khó kiểm soát, gây tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thị trường, giá cả trên địa bàn. Đội QLTT số 8 thường xuyên chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đơn vị quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cục QLTT Thanh Hóa

Đồng thời, Đội QLTT số 8 cũng đã triển khai niêm yết thông báo lại đường dây nóng tại tất cả 66 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 03 huyện gồm huyện Yên Định, Thiệu Hóa và Vĩnh Lộc theo chỉ đạo tại công văn số 1099/QLTTTH-NVTH ngày 28/8/2023 và công văn số 1149/QLTTTH-NVTH ngày 06/9/2023 của Cục QLTT Thanh Hóa về tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Qua đó, tiếp nhận thông tin phản ánh của người tiêu dùng 24/24h về tình trạng hoạt động của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Đội QLTT số 8 niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn
Đội QLTT số 8 niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn

Đến thời điểm hiện tại, 100% cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn Đội quản lý đều duy trì hoạt động bình thường, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; không có hiện tượng găm hàng, bán hàng nhỏ giọt chờ tăng giá.

Cục quản lý thị trường Thanh Hóa

Đội Quản lý thị trường số 8 tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành, Tổng cục QLTT, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh, Cục QLTT Thanh Hóa về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hoàng Dương