Đảm bảo điện trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2021

Nhằm đảm bảo nhu cầu cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng khu vực phí Bắc trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có văn bản chỉ đạo yêu các các đơn vị trực thuộc triển khai lập và thực hiện kế hoạch đảm bảo cung ứng điện, an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong các dịp này.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy phục vụ các yêu cầu hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, EVNNPC đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các đơn vị toàn Tổng công ty triển khai lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng; trong đó, có phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong các dịp này.

Theo đó, trong các ngày Lễ Noel (từ 0h ngày 24/12 đến hết 24h ngày 25/12/2020), Tết Dương lịch (từ 0h ngày 31/12/2020 đến hết 24h ngày 01/01/2021), Tết Nguyên đán 2021 (từ 0h ngày 10/02/2021 tức ngày 29 Tết đến hết 24h ngày 14/02/2021 tức ngày mùng 03 Tết) không thực hiện các công việc phải cắt điện trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố.

EVNNPC yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng; trong đó, có phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020. Các đơn vị cũng tăng cường kỷ luật trong vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tăng cường lãnh đạo, nhân viên trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h. Các vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại cần được chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh.

Đồng thời, EVNNPC cũng đã yêu các đơn vị tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật trong dịp Lễ, Tết, chú ý đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết năm 2021. 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Các đơn vị trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng

EVNNPC đặc biệt lưu ý các đơn vị đảm bảo điện cho các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Quốc phòng, An ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan Phát thanh, Truyền hình ở Trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, các điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật chào mừng năm mới. Phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng sử dụng điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang tuyến dây.Trong quá trình triển khai thực hiện, lưu ý quan tâm lồng ghép việc đảm bảo phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng địa phương.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chú ý quan tâm đến chế độ vật chất, tinh thần cho lực lượng trực trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020. Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNNPC, Công ty CNTT Điện lực miền Bắc; Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc bố trí lực lượng trực 24/24h  trong thời gian đảm bảo điện dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2021.

Phương Dung. EVNNPC