Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La: Thể hiện tốt vai trò lãnh đạo nòng cốt

Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dưới sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, sự chủ động, trách nhiệm của toàn thể đảng viên, CBCNV trong Công ty, hoạt động của Đảng bộ đã đạt nhiều thành quả trên các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong 6 tháng qua, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Công ty triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết quận, quy định của Trung ương được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Đảng bộ đã giữ vững ổn định tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Thực hiện tốt các Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Đảng ủy, chuyên môn đã ban hành kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch chương trình công tác năm 2022, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy EVN và cấp trên, quyết liệt trên các mặt công tác, các hoạt động của Công ty đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp, công tác an sinh - xã hội được quan tâm.  Đảng bộ Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các đơn vị trực thuộc thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trên mọi mặt hoạt động.

Kết quả tổng sản lượng điện phát của 2 nhà máy luỹ kế tính đến ngày 15/6/2022 đạt 5,007/12,875 tỷ kWh, đạt 38,89% so với kế hoạch EVN giao. Nhờ đó đã góp phần quan trọng cùng Tập đoàn đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 06 tháng đầu năm, tiến tới khôi phục nền kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Tại Hội nghị, đại diện các chi bộ tham gia thảo luận, các ý kiến đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, các mặt còn hạn chế và giải pháp khắc phục. Trong đó, nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp thiết thực xung quanh vấn đề thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng… và nêu các giải pháp cụ thể để công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả cao hơn.

Khương Thế Anh
Đồng chí Khương Thế Anh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La

Đồng chí Khương Thế Anh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đánh giá cao các ý kiến của đại biểu tham gia hội nghị. Trên cơ sở kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Công ty trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Đồng thời, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, lãnh đạo đơn vị trực thuộc cần chủ động tích cực, chỉ đạo các cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực hơn nữa, để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trong bối cảnh rất nhiều khó khăn còn ở phía trước.

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La đã thành công tốt đẹp. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, phát huy trí tuệ tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong 06 tháng cuối năm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Hải Yến