Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm việc với các Đảng bộ trực thuộc phía Nam

Ngày 1 tháng 10 năm 2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tập đoàn đã có buổi làm việc với 08 đảng bộ trực thuộc tại phía Nam về công tác xây dựng đảng trong thời gian sát nhập về Đảng ủy Tập đoàn.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phùng Quang Hiệp phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Quý Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn và Trưởng các Ban chức năng sát nhập tại Tập đoàn, cùng các đồng chí Bí thư, Phó bí thư của 08 đảng bộ trực thuộc phía Nam gồm: Đảng bộ các Công ty CP: Pin ắc quy Miền Nam, Phân bón Miền Nam, Thuốc sát trùng Việt Nam, Cao su Miền Nam, Phân bón Bình Điền, Hơi kỹ nghệ que hàn, bột giặt LIX, Hóa chất cơ bản Miền Nam.

vinachem

 

Trên cơ sở báo cáo của các Đảng bộ cho thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Đảng bộ các Công ty sau khi được chuyển giao về Đảng bộ Tập đoàn được triển khai theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định có liên quan; các Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng thời gian và quy định; cấp ủy đã được bầu và chuẩn y theo đúng quy định của Trung ương và phê duyệt của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

vinachem

 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện 08 Đảng bộ và ý kiến trao đổi của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn phát biểu đánh giá cao vai trò của 08 tổ chức đảng đối với các Đảng bộ trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh và yêu cầu các Đảng bộ trong thời gian tới cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Một là, một số Đảng bộ trực thuộc tại đại hội chưa bầu đủ số lượng cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy, cần triển khai kiện toàn theo đúng đề án nhân sự đã trình tại đại hội;

Hai là, một số đảng bộ trực thuộc chưa xuyên suốt, cấp ủy cần nghiên cứu kỹ lưỡng, nếu thấy cần thiết phải xác nhập về đảng bộ Công ty sớm có văn bản trình lãnh đạo Tập đoàn trước ngày 15/10/2020 để Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn có chương trình, nghị quyết cụ thể triển khai đồng bộ;

Ba là, các đảng bộ trực thuộc cần phải quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới;

Bốn là, công tác đại hội sau thành công của đại hội đảng thì các Đảng ủy trực thuộc cần phải xây dựng các quy chế làm việc của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra… theo đúng điều lệ và quy định của đảng;

Năm là, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc xây dựng và rà soát quy hoạch đảng và quy hoạch cán bộ;

Sáu là, giao nhiệm vụ cho các ban tham mưu của đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn cho các Đảng ủy trực thuộc một số nội dung trong công tác đảng còn chưa rõ.

Hồng Liên